Adoptie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Adoptie

Adoptie

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en uw eventuele partner) en het kind. Hierdoor wordt de familieband tussen het kind en de biologische ouders verbroken. De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. Bij de gemeente kunt u geen verzoek tot adoptie indienen.

Adoptieverzoek

  • Een kind in Nederland adopteren
    Neem contact op met een advocaat. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier van de rechtbank. Zie rijksoverheid.
  • Een kind in het buitenland adopteren
    Zie rijksoverheid.

Laatste wijziging: 28 juli 2016