Vestiging vanuit buitenland

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Vestiging vanuit buitenland

Vestiging vanuit buitenland

Een aangifte ‘eerste inschrijving’ is voor mensen die zich vanuit het buitenland voor de eerste keer vestigen in Alkmaar.

Komt u uit het buitenland? En vestigt u zich voor het eerst in Alkmaar? Schrijf u dan in. Dit heet ‘eerste inschrijving’.

Hoe schrijft u zich in?

Maak eerst een afspraak via 14 072.

Belangrijk!

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kan het zijn dat u eerst een verblijfsvergunning moet aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Lees meer op rijksoverheid.nl. U kunt de IND ook bellen: 088 0430 430.

Wachttijd

Binnen twee tot vier weken na uw afspraak krijgt u een bevestiging van uw inschrijving thuisgestuurd. In de bevestiging staat uw burgerservicenummer (BSN).

Resultaat

Heeft u de bevestiging binnen? Dan bent u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Alkmaar.

Kosten

Geen.

Inschrijven in de basisregistratie personen (BRP)

U komt uit het buitenland en gaat in Alkmaar wonen. Schrijf u dan in de basisregistratie personen in. Dit geldt als u binnen een periode van een halfjaar langer dan vier maanden in Nederland verblijft. Ook als u vroeger in Nederland woonde.

Wat is de BRP?

De basisregistratie personen is een verzameling van persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. Organisaties maken gebruik van deze persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de Belastingdienst bij het heffen van belastingen. En de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank voor het verstrekken van uitkeringen.

Wat heb ik nodig om het aan te vragen?

 • Persoonlijk aanwezig zijn, ook uw eventuele kinderen die ingeschreven moeten worden;
 • Uw paspoort en/of identiteitsbewijs;
 • Uw huur- of koopcontract;
 • Bij inwoning hebben wij toestemming met kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig; dit formulier sturen wij u toe;
 • Als u uit Aruba, Curacao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Bonaire komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig;
 • Voor juiste persoonsgegevens hebben wij uw geboorteakte nodig;
 • Voor registratie van uw gezin hebben wij een huwelijksakte en de geboorteakten van uw kinderen nodig.
  Afhankelijk van het land waar de akte is gemaakt, kan het zijn dat er legalisatiestempels op moeten komen. Deze stempels hebben wij nodig om de echtheid te kunnen controleren. Deze informatie krijgt u tijdens uw afspraak vopor de inschrijving. U kunt dit ook zelf lezen op de website van Rijksoverheid:
  legalisatie buitenlandse brondocumenten.

Zie ook

Informatie Immigratie- en Naturalisatiedienst, telefoonnummer (0900) 123 45 61.

Registration the Municipal Personal records Database
Legalisatie buitenlandse documenten.