Subsidie groen en dierenwelzijn

De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn.

Het gaat om initiatieven van bewoners of organisaties op het gebied van:

 • Meer groen en het verbeteren van biodiversiteit in de openbare buitenruimte.
 • Meer groen en het verbeteren van biodiversiteit op schoolpleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs.
 • Het verbeteren van kennis over dieren zodat gedrag wordt gestimuleerd dat bedoeld is voor het welzijn van dieren.

Daarnaast bestaat in Alkmaar de mogelijkheid tot aanvragen van subsidie voor de aanleg van een groen dak.

Algemeen:
1. De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of rechtspersoon gevestigd in Alkmaar.

Voor groen:
2. De subsidie kan worden aangevraagd door een basisschool, instelling voor voortgezet onderwijs, een bewoner of bewonersorganisatie namens een groep bewoners uit straat of buurt.

Groen draagt bij aan de uitstraling van een plek en brengt mensen met elkaar in contact. Verder draagt het bij aan biodiversiteit (planten en dieren) en klimaatadapatie (wegzakken regenwater, bomen geven schaduw bij hitte). Op schoolpleinen en op schoolpleinen draagt het ook bij aan leren en een prettige speelomgeving.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het vervangen van verharding door groen, met een oppervlak van tenminste 5 m2 of ten
  aanzien van geveltuinen de aanleg van groen bij tenminste 5 gevels in eenzelfde straat;
 • Het vervangen van aanwezig groen door groen met een hogere waarde voor de
  biodiversiteit;
 • Omvormen van een locatie ten behoeve van de aanleg van eetbaar groen, zoals een
  buurtmoestuin of schoolmoestuin. Het moet gaan om een groen idee voor een plek in de openbare buitenruimte van de gemeente Alkmaar. U dient het nieuw aan te leggen groen zelf, eventueel samen met anderen te onderhouden en tenminste 5 jaar in stand te houden.

Uitgezonderd van subsidie zijn:

 • Het aanplanten van een boom of bomen. Heeft u een idee voor een boom? Dan kunt u contact opnemen met de groenbeheerder
  van Stadswerk072, via groenbeheer@stadswerk072.nl
 • De aanschaf van plantenpotten of plantenbakken.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het vervangen van verharding door groen, met een oppervlak van tenminste 5 m2
 • Het vervangen van aanwezig groen door groen met een hogere waarde voor de biodiversiteit;
 • Het op aanvullend op a of b maken van voorzieningen voor inheemse dieren zoals een insectenhotel of vogelhuisjes.
 • Omvormen van een locatie ten behoeve van de aanleg van eetbaar groen, zoals een buurtmoestuin of schoolmoestuin;
 • Aanschaf van gereedschap en/of regenton voor de uitvoering van het onderhoud samen met kinderen van het nieuw te realiseren groen op een schoolplein, aanvullend op a en/of b;

Het moet gaan om een groen idee voor schoolplein van een basisschool of voortgezet onderwijs gelegen in Alkmaar. U dient het nieuw aan te leggen groen zelf, eventueel samen met anderen te onderhouden en tenminste 5 jaar in stand te houden.

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • Het aanplanten van een boom of bomen. Heeft u een idee heeft voor een boom? Dan kunt u contact opnemen met de groenbeheerder van Stadswerk072, via groenbeheer@stadswerk072.nl
 • De aanschaf van plantenpotten of plantenbakken.

Groen idee openbare buitenruimte

De subsidie voor vergroten groenareaal en/of versterking van de biodiversiteit in de openbare buitenruimte bedraagt 100%, met een maximum van € 4.500 per aanvraag per jaar.
Groen idee schoolplein

De subsidie voor groen idee op schoolpleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs bedraagt:

 • 75% van de kosten voor het vervangen van verharding door groen;
 • 50% van de kosten gerelateerd aan overige subsidiabele activiteiten.

Met een maximum van totaal € 5.000,- per school per jaar.

Dierenwelzijn

 • De subsidie voor dierenwelzijnseducatie bedraagt maximaal € 2.500,- per aanvraag per jaar. Indien loonkosten hiervan onderdeel uitmaken bedraagt de subsidie daarvoor maximaal € 60,- per uur.
 • De subsidie voor verzorging van dieren op een kinderboerderij bedraagt maximaal € 1.000,- per jaar per kinderboerderij.

Als u een idee heeft, dat goed is voor het welzijn van de dieren in onze gemeente, dan horen wij dit graag. Samen bekijken we dan of uw idee haalbaar is en voor subsidie in aanmerking komt. Ook ideeën die bijdragen aan bewustwording van mensen over dierenwelzijn – zeker ook bij kinderen – kunt u indienen.

U kunt uw aanvraag indienen tussen de 6 en 13 weken voordat u uw groen idee wilt uitvoeren.

U ontvangt uiterlijk 13 weken na uw aanvraag ons besluit.

 • Wilt u vooraf contact over uw idee met de gemeente? Neem dan voor groene ideeën contact op met beleidsadviseur groen Simone Stam via sstam@alkmaar.nl en voor ideeën voor dierenwelzijn met beleidsadviseur dieren Jaap Walhout, via jwalhout@alkmaar.nl .
 • Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per e-mail: subsidiebureau@alkmaar.nl