Begraafplaatsen

Als een naaste overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven of cremeren. In Alkmaar zijn 14 gemeentelijke begraafplaatsen.

 

De begraafplaatsen zijn alle dagen van het jaar open:

 • Vanaf 1 oktober tot en met 30 april van 09.00 – 16.00 uur.
 • Van 1 mei tot en met 30 september van 09.00 – 21.00 uur.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden meerdere personen van verschillende families begraven. Het graf is bedoeld voor tien jaar en kan niet worden verlengd.

Particulier graf

Bij een particulier graf bepaalt de eigenaar wie er in het graf worden begraven. Meestal zijn dit leden van één familie.

Bezit u een particulier graf, dan bent u eigenaar voor tien of twintig jaar. Hierna kan de huurtermijn van het graf steeds met vijf of tien jaar worden verlengd.

Kindergraven

Op de begraafplaats Westerweg is een speciaal kindergrafveld ingericht. In een kindergraf kunnen maximaal twee kinderen tot de leeftijdsgrens van zeven jaar worden begraven.

Islamitisch gedeelte

Op de algemene begraafplaats aan de Westerweg is een islamitisch gedeelte ingericht. De islamitische graven worden voor 10 jaar uitgegeven.

Meestal regelt een uitvaartondernemer een begrafenis. Maar u kunt dit ook zelf regelen. Heeft u bij het administratiekantoor van de gemeentelijke begraafplaatsen een tijdstip voor een begrafenis of bijzetting vastgelegd? Dan kunt u de begrafenis digitaal aanvragen.

Voor het plaatsen van een gedenksteen heeft u een vergunning nodig.

De steenhouwer en de medewerkers op het kantoor van de begraafplaatsen kunnen u informatie geven over de voorwaarden, afmetingen en andere specificaties.

Als er sprake is van een algemeen gedenkmonument op een begraafplaats, dan kunt u een naamplaatje laten aanbrengen ter nagedachtenis van een dierbare overledene. Dit kan zijn van een persoon waarvan het graf is geruimd, de as is verstrooid of elders is begraven. Voor het plaatsen van een gedenkmonument heeft u vergunning nodig.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van een urn of asbus.
U kunt kiezen voor een urnenmuur (columbarium), urnenkelder of het bijzetten in een particulier graf (het bijzetten in een particulier graf kan op alle locaties)

Strooibos/strooiveld

Op de begraafplaats aan de Westerweg is een strooibos. Op de begraafplaats in Graft en Stompetoren is een strooiveld aanwezig.

U kunt het uitstrooien van as in Westerweg in Alkmaar, Raadhuisstraat in Graft en Oosteinde in Schermerhorn online aanvragen.

U kunt als rechthebbende van een grafruimte altijd uw recht overdragen aan iemand anders. Die persoon moet akkoord gaan met de voorwaarden en eventuele kosten. Hierbij ondertekenen beide partijen het online formulier overschrijving rechten grafruimte.

Bij overschrijving rechthebbende grafruimte neemt de nieuwe rechthebbende automatisch de kosten voor de grafrechten en het onderhoud van een grafruimte op zich.

Is de termijn van uw recht tot gebruik van de grafruimte bijna verstreken en wilt u deze verlengen? Dan krijgt u ongeveer 1 jaar vóór het verlopen van de termijn een informatiebrief. U kunt uw keuze hier doorgeven.

Als u de termijn verlengt, ontvangt u de rekening met betrekking tot de verlengde grafrechten.
Doet u afstand van de grafruimte? Dan vervalt het graf aan de gemeente Alkmaar.

Neem voor een overzicht van de kosten contact op met de begraafplaats.

U vult hiervoor een formulier afstandsverklaring in. Alleen rechthebbenden kunnen een afstandsverklaring aanvragen. U krijgt geen leges terug wanneer u voortijdig afstand doet.

Wat gebeurt er met uw verzoek om afstandsverklaring?
Doet u afstand van de grafruimte? Dan vervalt het graf aan de gemeente Alkmaar en worden de stoffelijke resten geruimd. Is er een monument op de grafruimte aanwezig en u wilt deze niet behouden, dan zal deze worden vernietigd.

De gemeente onderhoudt op de gemeentelijke begraafplaatsen de algemene gebieden. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf.

Zijn er ook begraafplaatsen die niet in het beheer van Alkmaar zijn?

Ja, er zijn nog 3 andere begraafplaatsen die in het beheer zijn van een stichting:

 • Natuurbegraafplaats Geestmerambacht;
 • Katholieke begraafplaats St. Barbara aan de Prins Bernhardlaan in Alkmaar;
 • Katholieke begraafplaats St. Laurentius aan de Herenweg in Oudorp.

Ja, voor het laten opgraven van een stoffelijk overschot heeft u toestemming nodig. U vraagt toestemming door contact met ons op te nemen via telefoon 14 072.

Aan het verlenen van de toestemming zijn voorwaarden verbonden, zoals:

 • de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken, zo niet dan gelden er andere voorwaarden.
 • als er nog grafrechten aanwezig zijn, dan moet de rechthebbende ook toestemming geven.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het kantoor van de gemeentelijke begraafplaatsen via telefoonnummer 072 548 9260 of mail naar begraafplaats@alkmaar.nl.
Het kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 tot 14.00 uur.

De niet-gemeentelijke begraafplaatsen zijn:

 • RK Begraafplaats Oudorp
  Herenweg 77, 1828 AC  Oudorp
  072 51 13 617