Naturalisatieceremonie

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit dan ontvangt u een uitnodiging van de gemeente voor het afleggen van een verklaring van verbondenheid

U wordt pas Nederlander als u de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Daarna krijgt het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 072.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar legt de verklaring van verbondenheid af. U verklaart dat u respect heeft voor de Nederlandse rechtsorde en dat u de plichten wilt vervullen die bij het Nederlanderschap horen. U legt de verklaring af in de Nederlandse taal.

De verklaring van verbondenheid wordt afgelegd tijdens de naturalisatieceremonie.
De (loco) burgemeester zegt:
“Ik zweer of verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer of beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.”
De naturalisant of optant die de verklaring aflegt voegt daar ter bevestiging aan toe:
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”
of
“Dat verklaar en beloof ik.”

Nee, u komt alleen. Vanwege de COVID-19 maatregelen mag u op dit moment geen personen meenemen.

Ja, één keer per jaar in december vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats. Iedereen die in het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen, krijgt hiervoor een uitnodiging.

U mag uw partner meenemen en iemand die u heeft geholpen te integreren.