Brandveilig gebruik tijdelijke bouwwerken, vergunning

Wanneer u een tijdelijk gebouw of tent neerzet, dan moet u voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk hierbij aan voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand en het voorkomen van brand. U heeft hiervoor een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

Wanneer u een evenement organiseert en u wilt een tijdelijk bouwwerk plaatsen, dan hoeft u hiervoor niet apart een vergunning voor brandveilig gebruik aan te vragen. Dit wordt meegenomen in de aanvraag voor een evenementenvergunning.

U vraagt een tijdelijke gebruiksvergunning aan als in een tijdelijk gebouw of een tent:

  • meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn;
  • meer dan 10 personen voor werk of een onderdeel van verzorging overnachten;
  • meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan 10 gehandicapten worden opgevangen. Denk hierbij aan een dagopvang of crèche.

De brandveiligheidseisen vindt u onder artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012.

Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Brandveiligheidsverordening 2015

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

U betaalt € 704,50 wanneer er minder dan 500 personen in het tijdelijk bouwwerk of tent aanwezig zijn.
Zijn er meer dan 500 personen aanwezig, dan betaalt u € 1056,75.

Als een tijdelijk bouwwerk of tent tijdens een evenement wordt geplaatst, dan betaalt u een ander bedrag.

U vraagt minimaal 6 weken voor de aanvang van de activiteit de vergunning aan.

Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.