Digitaal Opkopers Loket - aanmelden

Handelt u in tweedehands goederen? Dan bent u verplicht om u bij de gemeente aan te melden als handelaar in het Digitaal Opkopers Loket.

Daarnaast moet u ook het Digitaal Opkopers Register bijhouden. Zo weet u als ondernemer dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen.

U kunt bij het aanmelden direct aangeven dat u ook gebruik wilt maken van het Register.

Als gemeente doen we zoveel mogelijk om inbrekers, overvallers en straatrovers tegen te gaan en als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen.

Om heling tegen te gaan, bent u verplicht om u als handelaar aan te melden bij de gemeente en om een Digitaal Opkopers Register (DOR) bij te houden.

Het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Het systeem maakt een melding wanneer een gestolen goed door een handelaar wordt geregistreerd, waardoor het goed snel kan worden getraceerd en heling op effectieve wijze wordt tegengegaan.

Heling is het gebruiken of verkopen van goederen waarvan je weet dat ze door een misdrijf zijn verkregen. Een dief kan dus geld verdienen door een gestolen product aan een heler te verkopen.