Drank- en Horecawet, vergunning

Wilt u dranken waar alcohol in zit verkopen in een horecabedrijf, bijvoorbeeld in een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een Drank- en Horecavergunning nodig.
Als u alcohol wilt schenken in een sportkantine of verenigingsruimte dan heeft u ook een Drank- en Horecavergunning nodig. Dit heet een paracommerciële horecavergunning.

Let op: Schenkt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank, dan vraagt alleen u een tijdelijke ontheffing aan.

U vraagt uw vergunning aan via E-herkenning. U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Ja, bij de aanvraag van vergunningen wordt ook een Bibob-onderzoek gedaan. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Zo’n Bibob-onderzoek betekent dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan. Zo wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

€ 266,80

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw verzoek om een vergunning, of wij de vergunning wel of niet verlenen.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw vergunning zoals een wijziging van de inrichting, toevoegen of afvoeren van een terras, dan betaalt u € 80,85.

 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • U en uw leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Tijdens de openingstijden is er altijd iemand aanwezig die op de DHW-vergunning staat;
 • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Justitiële gegevens worden nagetrokken;
 • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning (niet van toepassing voor een slijterij);
 • Het bestemmingsplan staat de betreffende horeca-activiteiten toe;
 • Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen. Er worden eisen gesteld aan de hoogte, de oppervlakte, de ventilatie en de aanwezigheid van toiletten;
 • U heeft een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Voor verenigingen en stichtingen (paracommerciële instellingen) die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH-verklaring Sociale Hygiëne;
 • Barvrijwilligers hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden of barvrijwilligers aanwezig;
 • Als vereniging of stichting beschikt u over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de paracommerciële voorschriften om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage te leggen. Na afloop van deze 6 weken kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen de vergunning verlenen of weigeren.

Ja, dat kan. Wilt u de leidinggevende(n) op uw drank- en horecavergunning wijzigen? Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven.

U vult het formulier wijzigen leidinggevende drank en horeca-inrichting in. Per leidinggevende dient u ook een verklaring in te vullen. Print en onderteken de formulieren. U voegt de volgende stukken toe bij de formulieren:

 • kopie legitimatiebewijs leidinggevende
 • diploma Sociale Hygiëne (SVH verklaring)

Scan de stukken en mail ze naar vergunningen@alkmaar.nl.

Een wijziging inrichting kunt u doorgeven via het aanvraagformulier drank- en horecavergunning.

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: