Geluidsapparatuur in horecabedrijf melden

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken?

Meld dit bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). U dient daar een Activiteitenbesluit in.

OD NHN
Dampten 2, 1624 NR Hoorn
088 1021 300
postbus@odnhn.nl
odnhn.nl