Bedrijfskavels

De gemeente en andere grondeigenaren geven bedrijfsgrond uit. Op een bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden. Deze zijn onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan en eventueel een beeldkwaliteitsplan.

U komt in aanmerking voor vestiging op een bedrijventerrein als u voldoet aan de voorwaarden. Wilt u uw bedrijf vestigen en afwijken van de voorwaarden? Neemt u dan contact op met het Ondernemersloket.

Wilt u bedrijfsgrond kopen? Neem telefonisch contact op met het Ondernemersloket of mail naar ondernemersloket@alkmaar.nl.

De voorwaarden verschillen per bedrijventerrein. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:

  • de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten qua geluid, geur, etc.
  • de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel.