Terrasvergunning

Wilt u bij uw horecabedrijf of winkel een terras plaatsen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

U vraagt uw vergunning aan via e-Herkenning.

Zorg dat u onderstaande documenten uploadt:

 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • Een plattegrond waarop de ligging ten opzichte van het horecabedrijf/winkel staan. Zorg ervoor dat de afmetingen van het terras staan vermeld op de plattegrond.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

€ 122,20

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, of u de vergunning wel of niet krijgt.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw vergunning, zoals een wijziging van de afmetingen, dan betaalt u € 83,55.

In 2022 wordende de precario kwijtgescholden als tegemoetkoming.

U betaalt precariobelasting:

 • € 0,00 per m2 per jaar
 • € 0,00 per m2 per maand

Voor het exploiteren van een terras, zowel op particulier terrein als op gemeentegrond, heeft u een vergunning nodig. Het terras wordt gebruikt om zitgelegenheid te bieden.

Aan bezoekers van het terras wordt tegen betaling iets te drinken of te eten verstrekt.

Als u een tijdelijke uitbreiding van uw terras wenst, dit geldt alleen in specifieke situaties die gerelateerd zijn aan een evenement.

 • Als horecabedrijf ben je in het bezit van een exploitatievergunning;
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U hebt een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Het terras is gelegen tegen de voorgevel;
 • Een terras ter hoogte van naastgelegen panden is alleen mogelijk als er schriftelijk toestemming van de eigenaar en de gebruiker van het pand is.
 • Bij ondersteunende horeca en winkels is een beperkt terras mogelijk.

Een terras is niet mogelijk:

 • bij coffeeshops en speelhallen;
 • in binnentuinen;
 • als uitstalling voor een winkel.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: