Brandveilig gebruik bouwwerken, vergunning of gebruiksmelding

Ieder bouwwerk moet brandveilig zijn. In het bouwbesluit staat aan welke eisen een gebouw moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan voorzieningen voor vluchtwegen en alarminstallaties.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik is nodig wanneer:

  • Er wordt overnacht door meer dan 5 personen of;
  • Er overdag meer dan 10 kinderen of 10 gehandicapten zijn.

Een gebruiksmelding is nodig wanneer:

  • in het gebouw kamers verhuurd worden of;
  • meer dan 50 personen tegelijk in het gebouw aanwezig zullen zijn of;
  • een gelijkwaardige oplossing is toegepast voor de brandveiligheidseisen.

U vraagt dit aan via het digitale omgevingsloket.

U voegt daarbij de volgende informatie toe:

  • een situatietekening, met daarbij vermeld de straatnaam en het huisnummer, op een schaal van 1:1000;
  • een bouwkundige plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100. Hierop staan de indelingen aangegeven, de bestemming van de verschillende ruimten en de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Denk hierbij aan de kleine blusmiddelen, nood- en transparantverlichting en brandwerende en zelfsluitende deuren.

U betaalt € 683,30 wanneer er minder dan 500 personen in het gebouw zijn.
Zijn er meer dan 500 personen aanwezig, dan betaalt u € 1024,95.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: