Vergoeding computer, 7 - 17 jaar

Om thuis online onderwijs te kunnen volgen is een computer nodig.

Daarom wordt tijdelijk bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten van een computer aan schoolgaande kinderen van 7 tot en met 17 jaar oud. is een verruiming van de bestaande regeling.

U komt in aanmerking voor een vergoeding als: 

  • Het inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En u heeft geen of een laag vermogen. U moet dit kunnen aantonen.
  • De school van het kind zorgt niet voor een computer en er worden door deze school ook geen andere mogelijkheden gegeven. Halte Werk controleert dit bij de school van uw kinderen.
  • Als er in de afgelopen 5 jaar bijzondere bijstand is verstrekt voor een computer, dan wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt dan één computer minder verstrekt dan het aantal schoolgaande gezinsleden van 7 tot en met 17 jaar.
  • De hoogte van de bijstand voor een computer is € 250,- per computer.
  • U moet een betalingsbewijs na aanschaf van de computer inleveren.
  • Deze regeling is tijdelijk zolang de scholen gesloten zijn in verband met het coronavirus, maar uiterlijk tot 1 augustus 2020.

De maximale hoogte van de vergoeding is € 250,-.

De vergoeding kan alleen gebruikt worden voor de aanschaf van computers.

Er is geen vergoeding voor een printer en internet.

U kunt de vergoeding digitaal aanvragen bij HalteWerk