Kinderopvang, vergoedingen

Heeft u vanwege de coronacrisis avond-, nacht- of weekendopvang nodig omdat u een cruciaal beroep heeft? Kijk dan op Noodopvang kinderen 0 – 12 jaar.

Bij een kinderopvang worden kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers. Zij hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd en moeten een verklaring omtrent gedrag hebben. 

Voor de opvang zijn verschillende vormen van tegemoetkoming in de kosten mogelijk.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

U kunt de toeslag aanvragen als de peuteropvang, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) .

De aanvraag loopt via de Belastingdienst www.toeslagen.nl .

 

 

 

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan komt u misschien in aanmerking voor kindgebonden financiering Peuteropvang. De voorwaarden zijn: 

  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag; 
  • Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar; 
  • De vergoeding is maximaal 8 uur (2 dagdelen) per week; 
  • De opvang staat op de lijst met peuteropvanglocaties.

Uw kinderopvangorganisatie kan u er meer over vertellen.

 

 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar heeft u wel behoefte aan kinderopvang? Bijvoorbeeld als u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent, of als het voor de ontwikkeling van uw kind noodzakelijk is dat het naar kinderopvang gaat?

Dan komt u
misschien in aanmerking voor een vergoeding.