Noodopvang kinderen 0 - 12 jaar

Het basisonderwijs, de kinderdagopvang (0 – 4 jaar) en de gastouderopvang (0 – 12 jaar) zijn sinds 8 februari 2021 weer open. De BSO is nog gesloten.

Voor ouders die een contract hebben voor hun kind bij de BSO is noodopvang op bepaalde locaties mogelijk.

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Het verzoek is om de kinderen zelf op te vangen als dit enigszins mogelijk is;
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Dit gaat altijd in overleg met de kinderopvang waar u bekend bent.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang van de rijksoverheid.

U kunt gebruik maken van BSO noodopvang als:

  • U werkzaam bent in een cruciaal beroep of vitaal proces.
  • Uw kind in een kwetsbare situatie zit (bijv. SMI).
  • Uw kind niet ergens anders ondergebracht kan worden.
  • U een contract heeft bij de kinderopvang.
  • Uw kind gezond is.

Neem contact op met de organisatie waar uw kind normaal gesproken opgevangen wordt.

Als u kinderopvang nodig heeft (in dit geval noodopvang) en u voldoet aan de voorwaarden daarvoor, kunt u op de gebruikelijke wijze een contract afsluiten bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze.