Noodopvang kinderen 0 - 12 jaar

Het basisonderwijs en de kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) zijn tot en met 7 februari dicht. Er is noodopvang voor bepaalde groepen kinderen op de kinderopvang en op school.

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Het verzoek is om de kinderen zelf op te vangen als één van beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Dit gaat in overleg met de basisschool of de kinderopvang waar u bekend bent.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Tijdens de huidige lockdown wordt een groot beroep gedaan op de noodopvang. Om het coronavirus te bestrijden moeten we de contacten beperken tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Daarom roepen wij u op om als dit enigszins mogelijk is, uw kind(eren) zelf op te vangen.

U kunt gebruik maken van noodopvang als:

  • U werkzaam bent in een cruciaal beroep of vitaal proces
  • Uw kind in een kwetsbare situatie zit (bijv. SMI).
  • Uw kind niet ergens anders ondergebracht kan worden.
  • U een contract heeft met de kinderopvang.
  • Uw kind gezond is.
  • U kunt overleggen met de kinderopvang of de basisschool of er plek is voor uw kind op de noodopvang.
  • U kunt contact opnemen met het Advies- en aanmeldpunt Jeugd telefoon: 14072 Jeugd- en Gezinscoaches Alkmaar

Nee, dit wordt niet geregeld door de gemeente.

Elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder kan tijdens reguliere openingstijden noodopvang aanbieden. Deze noodopvang is voor kinderen van ouders/verzorgers in een cruciaal beroep of vitaal proces, of kwetsbare kinderen. Zij moeten al gebruik een contract hebben bij de kinderopvangorganisatie. Voor deze noodopvang neemt u contact op met de organisatie waar uw kind normaal gesproken opgevangen wordt.

Let op: Tijdens de huidige lockdown wordt een groot beroep gedaan op de noodopvang. Om het coronavirus te bestrijden moeten we de contacten beperken tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Daarom roepen wij u op om als het enigszins mogelijk is, uw kinderen zelf op te vangen.

Meer algemene informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

De basisschool biedt tijdens schooltijden noodopvang aan. Dit kan eventueel op een andere, door het schoolbestuur aangewezen locatie. Voor deze noodopvang neemt u contact op met de school waar uw kind onderwijs volgt.

Meer algemene informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Als u kinderopvang nodig heeft (in dit geval noodopvang) kunt u op de gebruikelijke wijze een contract afsluiten bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze.

De voorzieningen voor de gastouderopvang blijven formeel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.