RMC - voor professionals

logo RMC met afbeelding regio Alkmaar

De RMC heeft verschillende manieren om met betrokkenen, professionals van school en het sociaal domein samen te werken. Wij denken graag mee over de mogelijkheden, zoals loopbaangesprekken, schoolinterventies en het opstellen van een plan van aanpak.

Verzuimt een leerling meer dan 16 uur in vier weken? Dan kan een school een verzuimmelding doen.

Het RMC denkt mee over interventies waarmee we schooluitval kunnen voorkomen. Valt een jongere toch uit? Dan kan de school contact opnemen met het RMC voor een warme overdracht. Het RMC gaat verder daar waar de school stopt.

Is een jongere klaar is voor een volgende stap naar school, werk of een combinatie hier van? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van loopbaangesprekken en het afnemen van studie- en beroepskeuzetesten. Samen met jou en de jongere stellen we een plan van aanpak op.

Spreek jij een jongere onder de 23 jaar zonder startkwalificatie óf heb je een match in de Verwijsindex?

Wij denken graag met je mee. Wordt het een opleiding, een traject naar werk of een combinatie daarvan?

Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo niveau 2 of hoger. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden (art. 4b Lpw)

Bij Leerplicht en Kwalificatieplicht leest u welke uitzonderingen er zijn op de kwalificatieplicht.