Schoolgebouwen (IHP)

Schoolgebouwen moeten veilige en gezonde plekken zijn. Daarom worden ze gecontroleerd. Ook aanpassingen en onderhoud horen hierbij.

De gemeente Alkmaar heeft verschillende plannen voor de schoolgebouwen. Deze staan in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Ongeveer 10 jaar geleden is de gemeente Alkmaar gestart met het ontwikkelen van uitgebreide plannen voor scholen en ander onderwijsgebouwen. Daarom is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) fase 1 (2013-2016) geschreven.

De ontwikkeling van een groot deel van de plannen uit het 1e fase IHP is al gestart. Vervolgens is IHP fase 2 (2017-2020) geschreven. Met een aantal plannen uit fase 2 is ook al een start gemaakt.

Nu de datums van beide fases afgelopen zijn is er behoefte aan de volgende stap: het IHP 3e fase. Hierin worden voor de komende 4 jaar (2021-2025) de schoolgebouwen bekeken.

De gemeente Alkmaar wil het IHP 3e fase maken. Dit gebeurt in samenwerking met de schoolbesturen uit het basisonderwijs (PO) en speciaal (basis) onderwijs (S(B)O).

Samen met de gemeente en schoolbesturen moet gezocht worden naar een passend en uit te voeren plan voor de 3e fase. Hierbij moet aandacht zijn voor de in de onderwijsagenda benoemde thema’s. Dit zijn bijvoorbeeld de doorgaande ontwikkellijn, onderwijs dat bij iedereen past, spreiding en schaalgrootte, en duurzaamheid en binnenklimaat.

Dit IHP geeft de gemeente en schoolbesturen een goed en duidelijk plan. Dit plan geeft een toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen, met een investeringsoverzicht voor de komende vijf jaar. Ook geeft dit IHP een eerste doorkijk naar de tijd daarna.

Met het ontwikkelen van het IHP geeft de gemeente plannen op voor de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. En speelt het in op de aanstaande wetwijziging, waarbij gemeentes verplicht zijn om een IHP op te stellen.

 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • uitbreiding i.v.m. fusie Gondelier
 • fase 1
 • afgerond

 

 • vervanging noodbouw ’t Baeken 1
 • fase 1
 • in uitvoering
 • renovatie
 • fase 1
 • Programma van Eisen wordt opgesteld, kostenramingen zijn gemaakt
 • renovatie
 • fase 1
 • beschikking verkregen, wacht op renovatie De Fontein
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • in uitvoering, oplevering voorzien in 2022
 • nieuwbouw (De Pauw)
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw (Campus de Hoef)
 • fase 2
 • in uitvoering
 • onderzoek mogelijkheden
 • fase 2
 • quickscan naar haalbaarheid scenario’s is uitgevoerd
 • scholenoptimalisatie
 • fase 2
 • nog niet uitgevoerd, komt terug in fase 3