Taalles, rekenles en computerles

Voor volwassen inwoners die hun eerder geleerde vakken willen opfrissen, is er een aantal opleidingen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en computerles.

ROC Kop van Noord-Holland, Telefoon: 0223-611200, info@rockopnh.nl 

Taalhuis Alkmaar, Telefoon: 072-5156644, taalhuisalkmaar@bknw.nl.

De meeste lessen zijn gratis, soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd.