Registratie Niet-Ingezetenen, Wijzigen inschrijving RNI

Staat u ingeschreven in de RNI en wilt u uw adres in het buitenland of andere gegevens wijzigen? Of woont u in het buitenland en krijgt u een foutmelding bij de aanvraag van een DigiD omdat gegevens niet kloppen? Geef dan uw wijzigingen door zodat de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) wordt aangepast. 

Gebruik hiervoor het online formulier wijziging RNI doorgeven (met DigiD).

U kunt uw nieuwe adres op twee manieren doorgeven:

1. Online

Dit kan met en zonder DigiD. Tijdens de online aanvraag heeft u het verhuisformulier RNI nodig. Print deze eerst, vul het in en onderteken het, voordat u de online aanvraag start.

Als u geen DigiD heeft, vragen wij u om tijdens de online aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden.

Let op: u kunt uw verhuizing voor uzelf en meeverhuizende echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen doorgeven. Tijdens de online aanvraag moet u een kopie van hun geldige identiteitsbewijs uploaden. Meeverhuizende echtgenoot/partner en meerderjarige kinderen moeten het formulier ook ondertekenen.

Aan de balie langskomen
Wilt u in Alkmaar langskomen? Maak eerst een afspraak (voor RNI inschrijving/ adreswijziging) door een e-mail te sturen naar rnialkmaar@alkmaar.nl. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Meenemen naar de afspraak:

  • Download het verhuisformulier RNI en neem het ingevuld mee naar de afspraak.
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Wilt u uw persoonsgegevens in de RNI laten corrigeren of aanvullen? Dan moet u hiervoor persoonlijk naar het RNI-loket in Alkmaar komen. Dat kan alleen op afspraak.

U maakt een afspraak (voor RNI inschrijving/persoonsgegevens corrigeren) door een e-mail te sturen naar rnialkmaar@alkmaar.nl.

Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

Heeft u vragen over de RNI? Neem dan contact op via rnialkmaar@alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur).

In het buitenland belt u 0031 72 548 8888.