Wob-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de gemeente.

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Wob-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

 

Een Wob-verzoek kunt u op 2 manieren aanvragen.

Online

Voor inwoners met een DigiD
Voor ondernemers met Eherkenning

Per brief

Het verzoek stuurt u aan:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar
t.a.v. Wob-coordinator
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

 

Uw verzoek bestaat uit het volgende:

  • Uw adresgegevens en uw handtekening;
  • Vermelden dat het om een Wob-verzoek gaat;
  • Zo duidelijk mogelijk beschrijven welke documenten u openbaar wilt maken, of wilt hergebruiken en eventueel de periode;
  • Hoe u de documenten wilt ontvangen.

 

Uw aanvraag wordt geregistreerd en bekeken op haalbaarheid. Bij akkoord wordt er nog gekeken naar de mogelijke termijn waarin dit haalbaar is. Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek.
Deze termijn kan zo nodig worden verlengd. In dat geval krijgt u hierover schriftelijk uitleg vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
Wijzen wij uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

De informatie kunnen wij op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Bij het toewijzen van uw verzoek maken wij de betreffende informatie openbaar. Het kan zijn dat hiermee ongewild informatie over uzelf of andere partijen openbaar worden gemaakt. De gemeente heeft het recht om binnengekomen Wob-verzoeken en de openbaar gemaakte stukken te publiceren op de website.

 

Wanneer er kopieën gemaakt moeten worden voor uw Wob-verzoek, dan kost dit per A4-bladzijde € 0,55. Wij berekenen geen kosten als de stukken digitaal beschikbaar zijn.