Aanmelden nieuwe stembureauleden/stemmentellers

Wij hebben voldoende aanmeldingen voor de komende Tweede Kamerverkiezing. U kunt zich niet meer aanmelden als stembureaulid of stemmenteller.