Leerlingenvervoer

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school van hun kinderen. Ook als u op tijd op uw werk moet zijn en/of u meerdere kinderen heeft.

In sommige situaties vergoeden wij de vervoerskosten.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • kilometervergoeding voor eigen vervoer (fiets of auto)
  • vergoeding reiskosten openbaar vervoer
  • aangepast vervoer – (rolstoel)busje

Als uw kind niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan gaan, vergoeden wij ook de reiskosten van een begeleider.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Uw kind gaat naar een school voor:

  • speciaal basisonderwijs
  • (voortgezet) speciaal onderwijs
  • regulier basisonderwijs van een bepaalde geloofsovertuiging
  • regulier voortgezet onderwijs, maar hij/zij is vanwege handicap niet in staat om zelfstandig met de fiets of OV te reizen.

Verder:

  • Uw kind moet Alkmaar als hoofdverblijf hebben. U kunt als ouder in een andere woonplaats staan ingeschreven.
  • De afstand is die tussen de verblijfplaats van uw kind en de dichtstbijzijnde geschikte school.

Om uw aanvraag te beoordelen kijken wij ook naar wat uw kind kan leren en hoe zelfstandig het is. En naar wat u zelf kunt doen om uw kind op school te krijgen. Soms vragen wij advies van een deskundige.

Neem de verordening leerlingenvervoer en de toelichting bij de aanvraag (zie Links) eerst door.

Afhankelijk van uw inkomen en het schooltype kan er een eigen bijdrage zijn.

Hier kunt u de aanvraag vergoeding leerlingenvervoer indienen.

U ontvangt binnen 8 weken een besluit. Als verder onderzoek nodig is kan het maximaal 4 weken langer duren; u krijgt in dit geval een brief.

Via MEE & de Wering kan uw kind deelnemen aan het project MEE op weg. Doel is het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandig reizen van leerlingen.

Samen met een maatje leert uw kind hoe het zelfstandig naar school kan gaan. Dat kan op de fiets zijn, of met het openbaar vervoer. U kunt uw kind aanmelden bij MEE & De Wering.

Deelname is gratis.

 

 

De kinderen uit Oekraïne kunnen hier naar school. Bij de reis naar en van school is vaak begeleiding nodig. Bekijk altijd eerst wat de ouder, de verzorger, het opvanggezin of het netwerk kunnen betekenen.

Zijn bovenstaande mogelijkheden nagegaan? En komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Forseti-team Leerlingenvervoer (zie uitklapje Contact). U bespreekt met hen andere mogelijkheden –  bijvoorbeeld taxivervoer.

Voor vragen over leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met Forseti.

 

Mijn kind heeft al leerlingenvervoer. Moet ik voor het komende schooljaar opnieuw een aanvraag indienen?

Ja.

Als ik al eerder een aanvraag leerlingenvervoer heb ingediend, moet ik dan alle bijlagen nog een keer opsturen?

Wanneer wij voor de nieuwe aanvraag bijlagen nodig hebben dan wordt hier tijdens het aanvraagproces om gevraagd of het team leerlingenvervoer neemt contact met u op. 

Mijn kind woont zowel bij mij als bij mijn ex-partner (co-ouderschap). Wie moet de aanvraag indienen?

Beide ouders moeten een aanvraag indienen.

Ingangsdatum vervoer/vergoeding

Een vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De datum van binnenkomst van de aanvraag is bepalend voor uitbetaling van de vergoeding.

Wat moet ik doen als wij gaan verhuizen?

Wij hebben een nieuwe aanvraag nodig.

Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?

Wij hebben een nieuwe aanvraag nodig.

Wat moet ik doen als de school van mijn kind gaat verhuizen?

Wij hebben een nieuwe aanvraag nodig. 

Wat moet ik doen als ik voor mijn kind een andere voorziening wil aanvragen?


Wij hebben een nieuwe aanvraag nodig.

Het team leerlingenvervoer neemt contact met u op om aanvullende informatie op te vragen. 

Wat moet ik doen als ik andere wijzigingen wil doorgeven?


Overige structurele wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het team leerlingenvervoer via e-mail leerlingenvervoer@alkmaar.nl. Geef duidelijk aan wat u wenst aan te passen en met ingang vanaf welke datum. 

Mijn kind is rolstoelgebonden tijdens het vervoer. Waar moet ik op letten?


Per 1 juli 2020 is het verplicht een ISO-gecertificeerde rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar door deze sticker met het haaksymbool:

Moet uw kind tijdens de rit in de rolstoel vervoerd worden, dan moet de rolstoel  voorzien zijn van deze sticker. Heeft de rolstoel deze sticker niet? Uw kind mag dan niet vervoerd worden en kan dan niet mee in het leerlingenvervoer. Heeft u vragen over de certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de leverancier van de rolstoel. 

Waar kan ik terecht met een klacht over de uitvoering van het leerlingenvervoer?
Klachten kunnen gemeld worden bij uw vervoerder.

Willemsen-de Koning
026 384 02 10
noordholland@wdkgroep.nl

Noot Personenvervoer
031 862 35 00
groepsvervoer@noot.nl

Taxi Tromp (DVG)
072 574 30 00
info@taxitromp.nl

Indien u er met de vervoerder niet uitkomt, neemt u dan contact op met Forseti – team Leerlingenvervoer.