Wijzigingen in parkeerbeleid per 1 februari 2022

Tarieven

De parkeertarieven zijn gelijk gebleven aan die van 2021. Wel is de gebruikelijke jaarlijkse indexering (1.5% voor 2022) doorgevoerd.

Begin- en einddatum vergunningen, ontheffingen en abonnementen

Heeft u een vergunning, ontheffing of abonnement? Dan krijgt u meer tijd om deze te verlengen. De datum waarop betaald moet zijn (de prolongatiedatum), wordt verschoven van 1 februari naar 1 mei. Dat betekent dat een vergunning, ontheffing of abonnement voor 2022 niet 12 maar 15 maanden geldig is. De prijs van deze producten is in 2022 ook voor 15 maanden. Met ingang van 1 mei 2023 is een vergunning, ontheffing of abonnement weer 12 maanden geldig. Uiteraard wordt dan ook de prijs weer voor 12 maanden.

Wijzigingen in gebieden

Emmakwartier

Een deel van het Emmakwartier, waar nu zowel met een vergunning als door per uur te betalen aan de automaat (kortparkeren) kan worden geparkeerd, wordt gewijzigd in een vergunninghoudersgebied. Dat betekent er vanaf 1 februari 2022  alleen met een vergunning of een dagkaart mag worden geparkeerd. Alleen op de van Houtenkade, de van Everdingenstraat en de Nieuwlandersingel blijft kortparkeren mogelijk.

Schermereiland

In het westelijke deel van Schermereiland wordt het vergunninghoudersparkeren definitief ingevoerd.

Aantal uit te geven vergunning in gebied G (goedebuurregeling)

Om de wachtlijst in gebied G te verkleinen wordt het aantal beschikbare vergunningen gebied G opgehoogd met 10%.

Parkeren op eigen terrein (POET)

Bij nieuwbouwprojecten moet het parkeren voor bewoners op eigen terrein worden opgelost. Dit om te voorkomen dat de parkeerdruk in de directe omgeving toeneemt. Om die reden worden met ingang van 2023 voor de adressen van woningen met een gezamenlijke collectieve parkeervoorziening geen parkeervergunningen meer afgegeven. Per adres is wel een digitale bezoekersvergunning beschikbaar.