Kiesrecht, wie mag stemmen

In de Kieswet is per verkiezing bepaald wie mogen stemmen.

Voor de Gemeenteraadsverkiezing mag u stemmen als:

  • U geboren bent op of voor 16 maart 2004, en
  • de Nederlandse nationaliteit bezit, of
  • EU-onderdaan bent, of
  • een andere nationaliteit bezit en minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijft.

Op 31 januari 2022 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Alkmaar een stempas als u hier op 31 januari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
Verhuist u na 31 januari naar Alkmaar? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kan dan niet in Alkmaar stemmen.

Ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag krijgt u uw stempas thuisbezorgd.