Stempas en stempluspas

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. Bent u ouder dan 70? Dan ontvangt u een stempluspas. Met deze pas kunt u of per brief stemmen, of op het stembureau zelf.

Deze worden op 25 en 26 februari bezorgd op het adres waar u op 1 februari staat ingeschreven.

Heeft u op 1 maart nog geen stempas of stempluspas ontvangen, of bent u deze verloren? Vraag dan uiterlijk 12 maart 17:00 uur een nieuwe stempas aan. Dat kan binnenkort op deze pagina.

Zonder stempas of stempluspas kunt u niet stemmen.

Voor de Tweede Kamerverkiezing mag je stemmen als:

  • Je geboren bent op of voor 17 maart 2002, en
  • De Nederlandse nationaliteit bezit.

Op 1 februari wordt bepaald wie mogen stemmen. Je krijgt van de gemeente Alkmaar een stempas als je hier op 1 februari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Verhuis je na 1 februari naar Alkmaar? Dan krijg je jouw stempas van je vorige gemeente.