Volmacht, iemand anders laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Bij deze verkiezing kan een kiezer drie volmachten aannemen.

Op 5 of  6 maart krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto zijn van uw identiteitsbewijs zijn.
De ander kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen.

Tot 12 maart kunt u dat aanvragen. Volg onderstaande stappen:

  1. Download het volmachtformulier (Rijksoverheid).
  2. Vul het formulier in en onderteken het.
  3. Laat ook de kiezer die voor u gaat stemmen het formulier ondertekenen.
  4. Scan het ingevulde formulier in en sla het op.
  5. Ga dan naar het online aanvraag: volmacht aanvragen bij de gemeente Alkmaar. Daar voegt u de scan van het aanvraagformulier aan toe.

De gemeente stuurt dan een volmachtbewijs naar de kiezer die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan de andere kiezer dan voor u stemmen in het stembureau naar keuze in heel Nederland. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen.