Volmacht, iemand anders laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Bij deze verkiezing kan een kiezer twee volmachten aannemen. Omdat het een gemeenteraadsverkiezing is, moet uw gemachtigde ook uit Alkmaar komen.

Begin maart 2022 krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto zijn van uw identiteitsbewijs zijn.
De ander kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen.

U en uw gemachtigde vullen het formulier in, en sturen het digitaal naar de gemeente. De gemeente stuurt eind februari een volmachtbewijs naar de kiezer die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan de andere kiezer dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen.

Volmacht al eerder regelen: