Tellen van de stemmen en verkiezingsuitslag

Op 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. De gemeente Alkmaar heeft gekozen voor Centrale Stemopneming. Dat betekent dat de stemmen per partij op 22 november geteld worden op de stembureaus. Op 23 november worden de stemmen per kandidaat vastgesteld op een centrale locatie.

Aanwezig zijn bij de telling

Op 22 november vanaf 21.00 tellen de stembureauleden de stembiljetten per partij in het stembureau. Daarbij mag u aanwezig zijn om te kijken. U mag de telling niet verstoren.

Op 23 november telt het Gemeentelijk Stembureau de stemmen per kandidaat. Dat gebeurt in het Sportpaleis Alkmaar, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar. Ook daar mag u bij aanwezig zijn.

Als er een hertelling nodig is dan vindt die plaats op 29 november in de middag.

Het Gemeentelijk Stembureau voert die openbare hertelling uit in De Letterbak, Edisonweg 10-12, 1821 BN Alkmaar

Verkiezingsuitslag en meldingen

Nadat de verkiezingsuitslag is vastgesteld, publiceren we het uitslagbestand en de processen-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau op www.alkmaar.nl/verkiezingsuitslagen. Ziet u een onregelmatigheid, dan kunt u daar een melding van doen.

Een link naar het meldingsformulier plaatsen we ook op www.alkmaar.nl/verkiezingsuitslagen.