Coronavirus, informatie voor (culturele) ondernemers

Help ons inzicht te krijgen in hoe wij u als ondernemer nog beter kunnen ondersteunen: Enquête: gevolgen coronacrisis voor ondernemers.


Momenteel zijn er diverse regelingen van kracht of ontstaan er nieuwe regelingen ter ondersteuning van de ondernemers. Hieronder hebben we veel gestelde vragen en aangeboden regelingen voor u neergezet. Ook treft u op deze pagina handige links.

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken, de lopende en nieuwe regelingen en ondersteuning die gemeente Alkmaar biedt aan ondernemend Alkmaar? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van het Ondernemersloket.

Dit vindt u terug in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Meer informatie vindt u op de website van Alkmaar Prachtstad.

Gemeente Alkmaar staat open voor de ideeën van de horeca voor extra terras en kijkt naar wat de mogelijkheden zijn.

Dien uw aanvraag in via vergunningen@alkmaar.nl. Bij deze aanvraag moet een duidelijke plattegrond worden toegevoegd, de gemeente wil graag het totaalplaatje hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Wanneer ondernemers uiterlijk 24 mei 2020 een aanvraag doen, krijgen zij nog voor 1 juni een terugkoppeling. Aanvragen die na 24 mei 2020 worden ontvangen, volgt de terugkoppeling zo snel mogelijk maar waarschijnlijk pas na 1 juni.

Lees meer in het nieuwsbericht: Alkmaar werkt mee aan grotere terrassen.

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal € 20.000,- voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Voor meer informatie kijk op de website van KvK.

Voor ondernemers is de coronacalculator beschikbaar gemaakt. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coronacalculator berekent in hoeverre u in aanmerking komt voor overheidsmaatregelen.

De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. U krijgt snel inzicht in welke regelingen op u van toepassing zijn. Ook krijgt u een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel.

De calculator geeft u verder een indicatie van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op uw eigen bedrijfsgegevens. De coronacalculator is veilig en overzichtelijk en werkt snel.

VNO-NCW en MKB-Nederland werken de tool dagelijks bij. Actualisaties in de regelgeving worden door vertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn sommen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten.

Naar Coronacalculator.nl.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Ook zelfstandige culturele- en sport ondernemers met financiële problemen kunnen gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kan bij de woongemeente ondersteuning worden aangevraagd voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De TOZO wordt uitgevoerd door Halte Werk. Voor het aanvragen en nadere informatie over de voorwaarden gaat u naar de website van Halte Werk.

Halte Werk doet haar best om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Dit kan tot 4 weken duren. Er komen veel aanvragen bij ons binnen. Wij willen u in verband met de drukte vragen om de uitkomst van uw aanvraag af te wachten. Het is niet nodig tussentijds contact op te nemen met Halte Werk. De behandeltijd zegt niets over de uitkomst van uw aanvraag.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan op de website van KvK.

Een aantal ondernemers die vóór 31 maart een TOZO aanvraag hebben gedaan bij HalteWerk /gemeente Alkmaar krijgen een bericht vanuit MijnOverheid met een statusupdate.

Deze berichten zorgen voor de nodige verwarring omdat de status niet te zien is en het bericht verwijst naar de website van de gemeente Alkmaar.

Deze koppeling met MijnOverheid is 31 maart uitgezet, maar helaas gaan aanvragen die vóór 31 maart zijn aangevraagd nog steeds via MijnOverheid. Dit is niet meer anders op te lossen. Mocht u zo’n bericht hebben gehad dan kunt u deze negeren. Dit zegt niks over uw Tozo aanvraag.

Hoe werkt het proces

Halte Werk neemt uw TOZO aanvraag namens de gemeente Alkmaar in behandeling. Zij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkeren over te gaan. Als u de aanvraag heeft gedaan krijgt een bevestigingsmail met daarin uw aanvraag als PDF in de bijlage. Op dat moment weet u dat Halte Werk uw aanvraag heeft ontvangen.

TOGS is een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. De tegemoetkoming is belastingvrij.

Het elektronische aanvraagformulier voor deze ondernemers is te vinden op de website van RVO.

TOGS is een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. De tegemoetkoming is belastingvrij. Het elektronische aanvraagformulier voor deze ondernemers is te vinden op de website van RVO.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan op de website van de KvK.

 

 

De regeling Werktijdverkorting is gestopt. In plaats daarvan is er een nieuwe regeling; het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden.

Ook de NOW krijgt komende zomer een vervolg. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Belastingdienst

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Cocensus

Voor vragen over een betalingsregeling gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Cocensus.

Tot 1 september 2020 wordt uitstel van betaling verleend aan alle ondernemers voor de betaling van gemeentelijke leges. Dit geldt voor leges en vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.

De gemeente Alkmaar heeft voor betaling van toeristenbelasting over 2019 uitstel verleend tot eind 2020 en voor dit jaar geldt vrijstelling. Ook wordt de precariobelasting 2020 voor terrassen en 25 procent van de reclamebelasting niet in rekening gebracht. Dat laatste geldt overigens voor alle Alkmaarse ondernemers. 

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen.

Ook op het Ondernemersplein van de Rijksoverheid vindt u veel informatie.

Rijksoverheid: Informatie over de aanscherping van de maatregelen voor ondernemers en hun personeel per 23 maart 2020.

In overleg met de culturele sector is Minister van Engelshoven van OCW op 27 maart gekomen met een steunpakket aan maatregelen voor de culturele en creatieve sector. De uitwerking van dit steunpakket.

Buurthuizen, cultuur- en sportinstellingen moesten op 15 maart per direct hun deuren sluiten, waardoor inkomsten die ze halen uit publiek waarvoor ze normaal geopend zijn, wegvallen. Voor deze instellingen wordt indien nodig huurvermindering toegepast tot openstelling weer mogelijk is. Het college bekijkt voor huurders van commerciële bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom per geval hoe ze kunnen worden gesteund zolang de crisis aanhoudt.

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Op 10 april 2020 is het BL-C aangepast. Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken. Aanvragen lopen via uw bank.

Voor nadere informatie; https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/overbruggingskrediet-bl-c-voor-coronacrisis-uitgebreid

De sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen zullen ook ondersteuning krijgen. Deze regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Nadere informatie treft u hier aan. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/steun-voor-sierteelt-en-voedingstuinbouwsector-en-fritesaardappeltelers

Ook de gemeente Alkmaar neemt ondersteunende maatregelen:

 • Uitstel van betalingen voor alle ondernemers, dus ook zzp’ers, tot 1 september 2020;
 • Uitstel van betalingen voor de toeristenbelasting over 2019 tot eind 2020. Aangifte 2019 blijft uiteraard wel gewoon nodig. Voor dit jaar geldt vrijstelling;
 • De precariobelasting 2020 voor terrassen wordt kwijtgescholden
 • 25 procent van de reclamebelasting 2020 wordt niet in rekening gebracht, dit geldt voor alle Alkmaarse ondernemers;
 • Niet doorbelasten van rente in verband met latere betalingen;
 • Uitstel van betaling van gemeentelijke leges tot 1 september 2020 voor vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020;
 • Een economisch/maatschappelijk Stimuleringsfonds is in het leven te geroepen. Voor dit Stimuleringsfonds is de gemeenteraad gevraagd om 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen;
 • Het Ondernemersloket is ingericht als tijdelijke adviesdienst voor ondernemers met vragen over de crisis.

Meer over de maatregelen leest u in onderstaande nieuwsberichten:

Alkmaar ondersteunt ondernemers

College helpt Alkmaarse economie met Noodfonds

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt hen bellen via telefoonnummer 14 072.