Coronavirus, informatie voor (culturele) ondernemers

Momenteel zijn er diverse regelingen van kracht of ontstaan er nieuwe regelingen ter ondersteuning van de ondernemers. Hieronder hebben we veel gestelde vragen en aangeboden regelingen voor u neergezet. Ook treft u op deze pagina handige links.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken? Van de lopende en nieuwe regelingen en ondersteuning die gemeente Alkmaar biedt aan ondernemend Alkmaar? Schrijf u dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van het Ondernemersloket.

 

 

 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Het coronavirus: overzicht maatregelen (kvk.nl)

Dit vindt u terug in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Meer informatie vindt u op de website van Alkmaar Prachtstad.

Voor ondernemers is de coronacalculator beschikbaar gemaakt. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coronacalculator berekent in hoeverre u in aanmerking komt voor overheidsmaatregelen.

De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. U krijgt snel inzicht in welke regelingen op u van toepassing zijn. Ook krijgt u een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel.

De calculator geeft u verder een indicatie van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op uw eigen bedrijfsgegevens. De coronacalculator is veilig en overzichtelijk en werkt snel.

VNO-NCW en MKB-Nederland werken de tool dagelijks bij. Actualisaties in de regelgeving worden door vertaald in de calculator. Zo kan de ondernemer zijn sommen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten.

Naar Coronacalculator.nl.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Ook zelfstandige culturele en sportondernemers met financiële problemen kunnen gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kan bij de woongemeente ondersteuning worden aangevraagd. Dit is een een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De TOZO wordt uitgevoerd door Halte Werk. Voor het aanvragen en nadere informatie over de voorwaarden gaat u naar de website van Halte Werk.

Halte Werk doet haar best om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Dit kan tot 4 weken duren. Er komen veel aanvragen bij ons binnen. Wij willen u in verband met de drukte vragen om de uitkomst van uw aanvraag af te wachten. Het is niet nodig tussentijds contact op te nemen met Halte Werk. De behandeltijd zegt niets over de uitkomst van uw aanvraag.

Tozo 1 liep eind mei af, Tozo 2 eind september. De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.  Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Over Tozo 4 wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

Aanvragen van TVL Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. De aanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

TVL: aanvragen tot eind juni 2021 (kvk.nl)

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW 3.1. is op 27 december 2020 gesloten, aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat NOW 3.2 open.

NOW-regeling: tegemoetkoming in loonkosten (kvk.nl)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Voor meer informatie: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (haltewerk.nl)  en  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (kvk.nl).

Voorziet u problemen voor wat betreft de betaling van de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen?

Neem dan contact op met Cocensus om tot een passende oplossing te komen. Dat kan telefonisch via nummer 023 556 34 00, optie 1. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar invordering@cocensus.nl.

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen.

Ook op het Ondernemersplein van de de KVK vindt u veel informatie.

Rijksoverheid: informatie voor ondernemers en bedrijven over het coronavirus.

Op deze pagina van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. Bijvoorbeeld welke locaties open zijn, welke activiteiten zijn toegestaan en informatie over financiële steun.

Voor deze instellingen wordt indien nodig huurvermindering toegepast tot openstelling weer mogelijk is. Het college bekijk voor huurders van commerciële bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom per geval de situatie. Zo kan worden bepaald of en hoe huurders worden gesteund zolang de crisis aanhoudt.

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module. Het gaat om een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Op 10 april 2020 is het BL-C aangepast. Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken. Aanvragen lopen via uw bank.

Voor nadere informatie; https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/overbruggingskrediet-bl-c-voor-coronacrisis-uitgebreid

De sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen zullen ook ondersteuning krijgen. Deze regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Nadere informatie treft u hier aan. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/steun-voor-sierteelt-en-voedingstuinbouwsector-en-fritesaardappeltelers

Gemeente Alkmaar komt de ondernemers, waaronder de hotel-, restaurant- en cafébranche, het eerste kwartaal van 2021 opnieuw financieel tegemoet. Dit gebeurt vanuit het lokale noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

De sectoren zijn hard getroffen door de COVID-19 maatregelen. Zij hebben de gemeente verzocht om verlenging van de eerder verleende financiële steun. Het college van B&W komt aan dit verzoek tegemoet door verschillende belastingen niet in rekening te brengen.

Alkmaar verlengt financiële steun ondernemers – Gemeente Alkmaar

Een kick-start van 1,5 miljoen voor de Alkmaarse sport, cultuur en de economie

Het Stimuleringsfonds Alkmaar financiert ideeën die vanuit het hart van Alkmaarders komen en onze gemeente veerkrachtiger maken. Wij hebben uw denkkracht nodig om Alkmaar sterk, gezond en veilig uit het coronatijdperk te laten komen.

Stimuleringsfonds Alkmaar – Gemeente Alkmaar

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt hen bellen via telefoonnummer 14 072.