Coronavirus, informatie voor (culturele) ondernemers

Momenteel zijn er diverse regelingen van kracht of ontstaan er nieuwe regelingen ter ondersteuning van de ondernemers. Hieronder hebben we veel gestelde vragen en aangeboden regelingen voor u neergezet. Ook treft u op deze pagina handige links.

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken, de lopende en nieuwe regelingen en ondersteuning die gemeente Alkmaar biedt aan ondernemend Alkmaar? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van het Ondernemersloket.

20 november is de Dag van de Ondernemer, uitgeroepen door MKB Nederland om extra aandacht te vestigen op ondernemers en op het belang van ondernemers voor Nederland. In het kader van deze dag organiseert de gemeente Alkmaar van 14.00 – 14.45 uur een livestream in samenwerking met NHNEXT. Burgemeester Emile Roemer heet iedereen via een video welkom waarna er tijdens een tafelgesprek verschillende Alkmaarse ondernemers met gemeente Alkmaar in gesprek gaan. Hoe gaan ze om met de pandemie? Wat zijn hun ervaringen? Hoe zien ze de toekomst? Stefanie Hoogland is gespreksleider en de tafelgasten die aansluiten zijn Karin Hiemstra (De Fransman), Bert Waardijk (Waardijk Schoenen), Gideon Nijemanting (Directeur Bedrijven Rabobank Alkmaar), Aart van Haren (Directeur Vomar) en wethouder Pieter Dijkman.

Ga naar: nhnext.nl/alkmaar/.

Dit vindt u terug in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Meer informatie vindt u op de website van Alkmaar Prachtstad.

Gemeente Alkmaar staat open voor de ideeën van de horeca voor extra terras en kijkt naar wat de mogelijkheden zijn.

Dien uw aanvraag in via vergunningen@alkmaar.nl. Bij deze aanvraag moet een duidelijke plattegrond worden toegevoegd, de gemeente wil graag het totaalplaatje hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Lees meer in het nieuwsbericht: Alkmaar werkt mee aan grotere terrassen.

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Lees per regeling wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-corona-regelingen-steunpakket-3/

Voor ondernemers is de coronacalculator beschikbaar gemaakt. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coronacalculator berekent in hoeverre u in aanmerking komt voor overheidsmaatregelen.

De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. U krijgt snel inzicht in welke regelingen op u van toepassing zijn. Ook krijgt u een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel.

De calculator geeft u verder een indicatie van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op uw eigen bedrijfsgegevens. De coronacalculator is veilig en overzichtelijk en werkt snel.

VNO-NCW en MKB-Nederland werken de tool dagelijks bij. Actualisaties in de regelgeving worden door vertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn sommen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten.

Naar Coronacalculator.nl.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Ook zelfstandige culturele- en sport ondernemers met financiële problemen kunnen gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden kan bij de woongemeente ondersteuning worden aangevraagd voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De TOZO wordt uitgevoerd door Halte Werk. Voor het aanvragen en nadere informatie over de voorwaarden gaat u naar de website van Halte Werk.

Halte Werk doet haar best om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Dit kan tot 4 weken duren. Er komen veel aanvragen bij ons binnen. Wij willen u in verband met de drukte vragen om de uitkomst van uw aanvraag af te wachten. Het is niet nodig tussentijds contact op te nemen met Halte Werk. De behandeltijd zegt niets over de uitkomst van uw aanvraag.

Tozo 1 liep eind mei af, Tozo 2 eind september. De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Over Tozo 4 wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan van 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De TVL regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021

https://www.kvk.nl/corona/tvl-aanvragen-tot-eind-juni-2021/

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Belastingdienst

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Cocensus

Voor vragen over een betalingsregeling gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Cocensus.

Tot 1 september 2020 wordt uitstel van betaling verleend aan alle ondernemers voor de betaling van gemeentelijke leges. Dit geldt voor leges en vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.

De gemeente Alkmaar heeft voor betaling van toeristenbelasting over 2019 uitstel verleend tot eind 2020 en voor dit jaar geldt vrijstelling. Ook wordt de precariobelasting 2020 voor terrassen en 25 procent van de reclamebelasting niet in rekening gebracht. Dat laatste geldt overigens voor alle Alkmaarse ondernemers. 

Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen.

Ook op het Ondernemersplein van de de KVK vindt u veel informatie.

Rijksoverheid: informatie voor ondernemers en bedrijven over het coronavirus.

Op deze pagina van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. Bijvoorbeeld welke locaties open zijn, welke activiteiten zijn toegestaan en informatie over financiële steun.

Voor deze instellingen wordt indien nodig huurvermindering toegepast tot openstelling weer mogelijk is. Het college bekijkt voor huurders van commerciële bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom per geval hoe ze kunnen worden gesteund zolang de crisis aanhoudt.

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Op 10 april 2020 is het BL-C aangepast. Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken. Aanvragen lopen via uw bank.

Voor nadere informatie; https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/overbruggingskrediet-bl-c-voor-coronacrisis-uitgebreid

De sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen zullen ook ondersteuning krijgen. Deze regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Nadere informatie treft u hier aan. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/steun-voor-sierteelt-en-voedingstuinbouwsector-en-fritesaardappeltelers

Ook de gemeente Alkmaar neemt ondersteunende maatregelen:

  • Uitstel van betalingen voor alle ondernemers, dus ook zzp’ers, tot 1 september 2020;
  • Uitstel van betalingen voor de toeristenbelasting over 2019 tot eind 2020. Aangifte 2019 blijft uiteraard wel gewoon nodig. Voor dit jaar geldt vrijstelling;
  • De precariobelasting 2020 voor terrassen wordt kwijtgescholden
  • 25 procent van de reclamebelasting 2020 wordt niet in rekening gebracht, dit geldt voor alle Alkmaarse ondernemers;
  • Niet doorbelasten van rente in verband met latere betalingen;
  • Uitstel van betaling van gemeentelijke leges tot 1 september 2020 voor vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020;
  • Een economisch/maatschappelijk Stimuleringsfonds is in het leven te geroepen. Voor dit Stimuleringsfonds is de gemeenteraad gevraagd om 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen;
  • Het Ondernemersloket is ingericht als tijdelijke adviesdienst voor ondernemers met vragen over de crisis.

Meer over de maatregelen leest u in onderstaande nieuwsberichten:

Alkmaar ondersteunt ondernemers

College helpt Alkmaarse economie met Noodfonds

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt hen bellen via telefoonnummer 14 072.