Kwijtschelding kosten identiteitskaart

Heeft u recht op kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan heeft u ook recht op kwijtschelding voor de kosten van uw identiteitskaart. Dit kan op twee manieren:

  •  u heeft geen geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart
  • uw identiteitsdocument verloopt binnen acht weken.

Bij verlies of diefstal kunt u nog één keer een gratis identiteitskaart krijgen als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Bij het digitaal aanvragen van teruggaaf van de kosten van een identiteitskaart heeft u het volgende nodig:

  • Het betaalbewijs dat u ontvang bij betaling van de kaart aan de balie.
  • Het bewijs van recht op kwijtschelding gemeentebelastingen van Cocensus.