Tegemoetkoming voor minima (bijzondere bijstand)

Heeft u een laag inkomen? Of geen inkomen?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de kosten (bijzondere bijstand).

U komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten als:

– u een laag inkomen heeft, weinig of geen vermogen,

én

– u door speciale omstandigheden bijzondere kosten maakt die u niet kunt betalen,

of 

– u al minstens drie jaar een minimuminkomen heeft en geen zicht hebt op werk,

of 

– u korting wilt ontvangen op sporten, bibliotheek of theater, of 

– u een goede ziektekostenverzekering wilt voor een lage prijs, of 

– u student bent met een arbeidsbeperking, of 

– u de zorg over kinderen heeft.

Voor meer informatie en voor de aanvraag kunt u terecht bij Halte Werk.