Uitkering bij werkloosheid of ziekte

Bent u ontslagen of zit u binnenkort zonder werk? Dan heeft u misschien recht op een werkloosheidsuitkering.

Bent u ziek? Dan kunt u Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering aanvragen.

Voor informatie kunt u terecht bij het UWV.