Boom kappen, vergunning

Wilt u een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het omgevingsloket.

Gaat u (ver)bouwen of wilt u een uitweg aanleggen en staat er een boom in de weg? Via het omgevingsloket kunt u ook een gecombineerde aanvraag indienen.

U heeft een vergunning nodig als:

 • de boom of houtopstand een monumentale- of waardevolle boom is, zoals omschreven in artikel 3 van de Bomenverordening Alkmaar 2017;
 • de boom of houtopstand geen particulier eigendom is en de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter gemeten op 1 meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam;
 • de boom of houtopstand particulier eigendom is, in de stad Alkmaar op een perceel staat dat groter is dan 200m2, de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter op 1  meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam.

U heeft geen omgevingsvergunning nodig wanneer:

 • de boom valt onder de houtopstanden zoals bedoeld in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming;
 • de boom wordt aangetast volgens artikel 7 en 8 van de Plantenziektenwet;
 • er periodiek geknot of anders gesnoeid wordt als dit noodzakelijk is vanwege regulier onderhoud.

U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket.

U voegt de volgende informatie toe:

 • Een schets van uw huis en tuin en teken alle bomen in;
 • Geef aan welke boom u wilt kappen;
 • Vermeld de stamdikte van de te kappen boom op 1 meter 30 vanaf de grond.

€ 150,65

Binnen 8 weken weet u of u de vergunning krijgt.

 • Wij publiceren de aanvraag op officiëlebekendmakingen.nl;
 • U krijgt schriftelijk bericht van het besluit. U kunt hier tegen bezwaar maken;
 • U ontvangt de verleende vergunning, die ook op officiëlebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd;
 • Inwoners kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen;
 • 6 weken na het verlenen van de vergunning mag er gekapt worden.

Een omgevingsvergunning die is afgegeven voor alleen kappen, blijft 2 jaar geldig. Kappen zonder vergunning is strafbaar; u kunt een flinke boete krijgen.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: