BurgerAED

Verkeert u in een noodsituatie? Bel direct 112.

Waarom een burger AED?

Teveel mensen overlijden na het krijgen van een hartstilstand in hun thuisomgeving. Snel hulp bieden met een AED vergroot de kans op overleven. AED’s zijn helaas niet in alle woonbuurten aanwezig. Dat moet anders! Daarom wordt er hard gewerkt om van Nederland één 6-minutenzone te maken.

In één 6-minutenzone helpen mensen dag en nacht binnen 6 minuten een slachtoffer van een hartstilstand. Een reanimatie-oproepsysteem roept burgerhulpverleners uit de buurt op om te gaan reanimeren met de hulp van een AED totdat de ambulances arriveren en het overnemen. Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn 3 dingen nodig:

  • een actief oproepsysteem;
  • veel burgerhulpverleners;
  • voldoende AED’s.

Praat eerst met uw buren en bespreek of uw wens voor een AED in de buurt ook hun wens is. Ga naar de speciale website van De Hartstichting buurtAED en maakt een persoonlijke actiepagina aan. Via dit crowdfunding platform zamelt u samen met de buurt heel gemakkelijk geld in. Met een flinke korting schaft u op deze manier een AED met een buitenkast aan voor uw buurt.

De gemeente promoot de buurtAED-actie van de Hartstichting, maar de gemeente Alkmaar heeft geen subsidieregeling voor de aanschaf van AED’s.

Gemeente Alkmaar subsidieert de Stichting Eerste Hulp Alkmaar en de Stichting Polderhart voor het opleiden van burgerhulpverleners en het beheer van een AEDnetwerk, aangesloten bij BurgerAED.

Reanimeren is in één avond te leren, waar en wanneer de cursussen worden gegeven is te zien op de website van de Hartstichting.

Er zijn veel burgerhulpverleners nodig. Bent u in bezit van een reanimatiecertificaat, meldt u zich dan aan via www.hartslagnu.nl. Als burgerhulpverlener ontvangt u een bericht wanneer iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Er is geen verplichting om daadwerkelijk naar het slachtoffer toe te gaan, maar het is natuurlijk heel mooi als u hiermee iemands leven redt. Kijk voor meer informatie op de website van Hartslag Nu.