Huisvesting, vergunning

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig voor een woning met een huur onder de huurtoeslaggrens. In 2021 is dat een huur tot € 752,33.

Voor het huren van een kamer is geen huisvestingsvergunning nodig.

Gaat u een woning huren van een woningcorporatie? De woningcorporaties in Alkmaar zijn gemachtigd om namens de gemeente een huisvestingsvergunning af te geven. Zij zorgen voor de vergunning.

Gaat u een woning huren van een particuliere verhuurder? Dan vraagt u een vergunning aan. Uw inkomen mag in 2021 dan niet hoger zijn dan € 44.655,- per jaar.

Bent u huurder van een particuliere verhuurder?

Mail het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de inkomensverklaring, een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en de ondertekende verhuurdersverklaring naar vergunningen@alkmaar.nl.

€ 0,00

Is uw aanvraag compleet en voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u binnen 2 weken de huisvestingsvergunning.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: