Huisvesting, vergunning

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig voor het huren van een sociale huurwoning met een huur onder de huurtoeslaggrens. In 2021 is dat een huur tot € 763,47 . Uw inkomen voor het huren van een sociale huurwoning mag in 2022 dan niet hoger zijn dan € 45.014 per jaar.

Gaat u een woning huren van een woningcorporatie?
De woningcorporaties in Alkmaar zijn gemachtigd om namens de gemeente een huisvestingsvergunning af te geven. Zij zorgen voor de vergunning.

Gaat u een sociale huurwoning huren van een commerciële of particuliere verhuurder?
Dan moet u als huurder zelf de huisvestingsvergunning bij de gemeente aanvragen.

Gaat u een kamer huren?
U heeft dan geen huisvestingsvergunning nodig.

 

De toewijzing van sociale huurwoningen van de woningcorporaties gebeurt voor de regio Noord-Kennemerland via het SVNK. Met een aantal commerciële verhuurders zijn afspraken gemaakt dat ook zij hun sociale huurwoningen aanbieden via het SVNK.

Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning die aangeboden wordt via het SVNK, dan moet u zich inschrijven als woningzoekende bij het SVNK. U kunt daar reageren op het woningaanbod van het SVNK.

 • De huurprijs is maximaal € 763,47 .
 • Uw inkomen – samen met het inkomen uw eventuele partner – is niet hoger dan € 45.014 per jaar.
 • Bij sociale huurwoningen die via het SVNK aangeboden worden, moet u moet ingeschreven zijn bij het SVNK als woningzoekende.
 • Het bewijs wat het inkomen is van u en uw eventuele partner. Dit moet u aantonen met:
  • Een inkomstenverklaring van de belastingdienst. U deze moet opvragen via de website van de Belastingdienst belastingdienst.nl of telefonisch via telefoonnummer 0800 0543.
  • En een recent bewijs van het maandinkomen: bijvoorbeeld de laatste loonstrook. Heeft u een weekinkomen? Dan de laatste vier loonstroken.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Bij woningen die via het SVNK worden aangeboden: het bericht van het SVNK waarin aangegeven is dat u gereageerd heeft op de woning en dat u kandidaat bent voor de woning.
 • De verhuurdersverklaring. Download deze verhuurdersverklaring van onze website, stuur deze naar de verhuurder van de woning met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en weer retour naar u te sturen zodat u deze kunt toevoegen aan uw aanvraag.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de benodigde documenten en gegevens bij de hand?

Vraag dan uw huisvestingsvergunning digitaal via DigiD aan:

Is de aanvraag compleet en voldoet de huurder aan de voorwaarden, dan ontvangt de huurder ongeveer binnen 2 weken de huisvestingsvergunning.