Informatie over 5G-netwerk in Alkmaar

Het 5G-netwerk voor mobiel dataverkeer is de opvolger van 4G. Op dit moment is er nog geen 5G in Nederland. Naar verwachting komt dit in 2021 of 2022. De 5G-frequentie gebruikt in de toekomst bestaande antennes en nieuwe, kleinere antennes. Bedrijven die deze nieuwe antennes willen plaatsen, moeten zich houden aan de geldende regels.

 

 

Op Europees niveau maakt de Europese Unie afspraken over de verdeling van frequenties. Deze afspraken vertalen de lidstaten naar nationale frequentiebandplannen. Ook Nederland moet zich houden aan de Europese afspraken over het verdelen van frequenties.

 

In 2020 veilt de Rijksoverheid de eerste 5G-frequenties. Bedrijven die deze frequentie kopen, kunnen daarop 5G aanbieden. Bekijk de planning van het Rijk.

 

De Tweede Kamer wil dat er meer onderzoek gedaan wordt naar 5G en de gezondheid. De Tweede Kamer stuurde de Gezondheidsraad een adviesaanvraag. Hen wordt gevraagd om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies te geven over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Lees meer over dit onderzoek.

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) volgt wetgeving over 5G en behartigt de belangen van gemeenten bij het ministerie. Bekijk de website van VNG om meer te weten over het 5G-netwerk.

 

De VNG roept de Kamerleden op om rekening te houden met punten waar nu te weinig aandacht voor is. De belangrijkste punten zijn: gemeenten zijn niet alleen uitvoerder, zij zijn een belangrijke partner voor de uitrol, en heb voldoende aandacht voor communicatie en voorlichting van inwoners. Lees meer over de inbreng van de VNG in de Tweede Kamer.

 

Wij staan achter het standpunt van de VNG, die de uitrol van 5G ondersteunt, Maar  we volgen de ontwikkelingen ook kritisch. Wij onderzoeken welke beleidsvrijheid de gemeente heeft en hoe wij daar gebruik van maken.

 

Ja, 31 maart 2020 is een veldsterktemeting gehouden op het Waagplein door het Antennebureau. De hoogst gemeten waarde bedraagt 2,25 V/m, terwijl de strengste blootstelling 28 V/m bedraagt.

Op de navolgende link is het rapport te downloaden:  https://www.antennebureau.nl/documenten/rapporten/2020/mei/20/veldsterktemeting-alkmaar—waagplein-2020

Er zijn 2 rapporten met informatie over het invoeren van 5G beschikbaar. Het gaat om de impactanalyse naar gemeentelijke antenne- en vergunningenbeleid van de VNG. En het onderzoek van de KWINK-groep naar lokaal welstandsbeleid.

 

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is betrokken bij soortgelijke onderwerpen. De GGD volgt de wetenschappelijke informatie over 5G daarom op de voet. Zo is de GGD lid van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV). Het Kennisplatform EMV geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Meer over 5G en gezondheid vindt u op de website van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden.

 

Ja. VodafoneZiggo heeft in een persbericht aangekondigd dat zij per ingang van 28 april 2020 in een gedeelte van Nederland het 5G-netwerk aanzet en dat zij per eind juli heel Nederland wil voorzien van een dekkend 5G-netwerk.

Meer informatie op https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/vodafone-start-met-5g-nederland/

 

Ja, dat klopt. Zowel KPN als T-Mobile hebben de bestaande masten geschikt gemaakt om de nieuwe frequenties te gebruiken welke zij in de veiling van de Rijksoverheid hebben bemachtigd om 5G te gebruiken.