Makelaarsinformatie

Bent u makelaar? Heeft u informatie nodig over panden die bij u in de verkoop worden gezet of waarvoor u wilt bemiddelen bij aankoop? Of bent u notaris? Heeft u informatie nodig over panden waarvan de eigendomsoverdracht bij u plaatsvindt?

Dan kunt u volgende informatie aanvragen:

  • Bestemmingsplannen, vergunningen en monumentale status
  • Onderhoudstoestand, aanschrijvingen en bodemverontreiniging

U vult het aanvraagformulier in.

Let op:

  • Wij nemen alleen aanvragen van makelaars en notarissen in behandeling.
  • Heeft u een BRK-PB-verklaring (Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen) nodig? Dan vraagt u deze aan via de website van het Kadaster. Dit was voorheen de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken).

Wij nemen de aanvraag direct in behandeling. We streven ernaar binnen 2 werkdagen het antwoord te mailen.

Per woning € 88,90
Per bedrijfspand € 148,20

Bestemmingsplannen zijn te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de website van het Kadaster voor kadastrale informatie.

Bekijk de BAG-Viewer voor de basisregistratie adressen en gebouwen.

Bekijk de website van het kadaster voor de ligging van kabels en leidingen

Bodeminformatie vindt u op het Bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (dit heette vroeger RUD NHN)

Mail uw vraag naar balieV&S@alkmaar.nl.