Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

Broedseizoen 2020

Dit jaar heeft de gemeente Alkmaar geen ontheffing om meeuweneieren met maisolie te behandelen. De eerdere gezamenlijke ontheffing van de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden is vanwege de vastgestelde looptijd eind januari 2020 geëindigd.
Dit betekent dat in het komend broedseizoen van 2020 geen nestbehandeling wordt gebruikt. Overlast melden kan via Stadswerk072.

  • Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.
  • Voer meeuwen en eenden niet.
  • Pas uw dak aan. Dit kan door het plaatsen van pennen en/of netten.
  • Bespreek de overlast met uw buren en maak samen afspraken.
  • Heeft u overmatig veel last? Meld dit bij Stadswerk072.

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.