Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

Broedseizoen 2021

Dit jaar heeft de gemeente Alkmaar geen ontheffing om meeuweneieren te behandelen. De eerdere gezamenlijke ontheffing van de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden is vanwege de vastgestelde looptijd eind januari 2020 geëindigd.
Er is een campagne ingezet tegen meeuwenoverlast om de bewustwording bij inwoners, bedrijven en toeristen te vergroten. Deze campagne loopt vanaf de start van de broedperiode.

Overlast melden kan via Stadswerk072.

  • Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.
  • Voer meeuwen en eenden niet.
  • Pas uw dak aan. Dit kan door het plaatsen van pennen en/of netten.
  • Bespreek de overlast met uw buren en maak samen afspraken.
  • Heeft u overmatig veel last? Meld dit bij Stadswerk072.

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Veel overlast vindt plaats in de binnenstad. Bij veel horecagelegenheden, scholen en andere plekken waar voedsel is, zijn meeuwen ook graag te gast. Om bezoekers extra bewust te maken van het niet voeren kunnen ondernemers nu meeuwenborden aanvragen bij de gemeente. Deze kunnen gemonteerd worden aan het pand wat extra attentiewaarde geeft de meeuwen niet te voeren.

Bent u ondernemer of school en wilt u ook kosteloos een meeuwenbordje? Mail dan naar meeuwen@alkmaar.nl Let wel, er is een beperkte oplage.