Ontwerpbesluiten ter inzage

Zienswijze ontwerpbesluit

Wilt u een reactie op de ontwerpbesluiten geven? Dat kan in de zes weken dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit noemen wij een zienswijze indienen. Neemt u eerst het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen door.

Andere bekendmakingen en regelgeving bekijken

Bent u op zoek naar andere bekendmakingen of regelgeving? Bijvoorbeeld aangevraagde omgevingsvergunningen of lokale regels? Bekijk dan de pagina Bekendmakingen en regelgeving.

Ontwerpbesluiten nu ter inzage

Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau voor de Milieueffectrapportage voor het Alkmaars Kanaal