Starterslening

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in aanmerking komen voor een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die u zelf financiert op grond van uw inkomen. Bij de gemeente vraagt u een toekenning van een starterslening aan.

Let op: Wat u op deze pagina aan kunt vragen is een toekenning van een starterslening. Een toekenning van de gemeente Alkmaar betekent niet dat u de starterslening ook daadwerkelijk krijgt. Met deze toekenning vraagt u de starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij bepalen dan of u de lening krijgt. Aan een toekenning van de gemeente Alkmaar kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Pas ná goedkeuring van SVn weet u zeker of u in aanmerking komt voor een starterslening.

Het besluit van SVn kan voor u als koper bepalend zijn of u de financiering voor uw woning rond krijgt. Hou hier bij het aangaan van een (voorlopig) koopcontract rekening mee.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

  • Er is geen leeftijdsgrens;
  • Het is uw eerste koopwoning;
  • De lening is voor inwoners die minstens 1 jaar ingeschreven staan bij gemeente Alkmaar en een economische of maatschappelijke band heeft met gemeente Alkmaar;
  • De maximale kosten van de woning om mogelijk recht te hebben op een starterslening zijn € 248.000,-. Dit is de prijs van de woning inclusief eventueel meerwerk en verbeterkosten. Als u meerwerk laat uitvoeren of achterstallig onderhoud gaat aanpakken (opknappen of verbouwen van de woning), stuurt u ook het kostenoverzicht van die werkzaamheden mee. Een hypotheek kan niet meer zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning. Als u een woning koopt voor de marktwaarde, kunt u de kosten voor meerwerk of verbetering dus niet in de hypotheek opnemen. U kunt dan ook geen starterslening krijgen voor die kosten. U betaalt die kosten zelf.
  • Let op: In het geval u een woning koopt die op erfpacht staat, kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een starterslening. Neem hiervoor contact op met SVn.
  • De starterslening is het bedrag dat de koper tekort komt om de financiering rond te krijgen. De lening kan niet hoger zijn dan 20% van de aankoopkosten. De starterslening is maximaal € 49.600,-.

Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan vraagt u een toekenning aan bij de gemeente. Gebruik het online formulier Aanvragen toekenning starterslening.

Nadat u de toekenning van de gemeente heeft ontvangen, vraagt u online de starterslening aan via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De toekenning die u van de gemeente heeft gekregen, uploadt u tijdens het aanvraagproces bij uw online aanvraag bij SVn.

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze zijn. Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing.