Subsidie groen en dieren

De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn. Het gaat om initiatieven van bewoners of organisaties op het gebied van:

  • Het verbeteren van groen en natuur in de eigen wijk;
  • Verbeteren van groene schoolpleinen van basisscholen;
  • Dierenwelzijn;
  • Het verbeteren van de bewustwording van het belang van toekomstbestendige woonomgeving.

Groen idee in de buurt of wijk

Groen draagt bij aan de uitstraling van de buurt en brengt mensen met elkaar in contact. Dus, heeft u een groen idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u hiermee zelf of met elkaar aan de slag? Bel met Simone Stam op 14 072 om uw idee te bespreken. Dan hoort u ook of en hoe u subsidie kunt aanvragen.

Een groen schoolplein brengt kinderen op speelse wijze in contact met natuur en biedt meer variatie aan speelopties en bewegen. Een groen schoolplein is gelijk een leerplein natuur en milieu.

Een schoolplein groener maken kan door realiseren van:

  • Stenen eruit, groen erin;
  • Door meer diervriendelijke planten en voorzieningen: vlinderstruiken, insectenhotel en vleermuis- en vogelkastjes;
  • Eetbaar groen: moestuintjes, bessenstruiken, fruitbomen;
  • Natuurlijke speelmogelijkheden, zoals klimbomen, stammenstoelen voor buiteneducatie, altijd in combinatie met vergroening van het plein.
  • Subsidie voor vergroenen van een schoolplein bedraagt 50% van de totale kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,- per school per jaar.
  • De gemeente biedt ook praktische hulp: denk hierbij aan het leveren van materialen zoals boomstammen of houtsnippers vanuit het gemeentelijk groenonderhoud.

Als u een idee heeft, dat goed is voor het welzijn van de dieren in onze gemeente, dan horen wij dit graag. Samen bekijken we dan of uw idee haalbaar is en voor subsidie in aanmerking komt. Ook ideeën die bijdragen aan bewustwording van mensen over dierenwelzijn – zeker ook bij kinderen – kunt u indienen.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u uiterlijk 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend ons besluit.

Tot € 5.000,- subsidie kán er om een verantwoording gevraagd worden. Vanaf € 5.000,- is financiële verantwoording verplicht (binnen 13 weken na uitvoering).

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per e-mail: subsidiebureau@alkmaar.nl.