Bouwkundige klacht, melding

Heeft u als huurder of eigenaar klachten over de bouwkundige staat van uw woning of die van uw buren? Dan neemt u eerst contact op met de verhuurder/eigenaar. Pas als de verhuurder/eigenaar niet of naar uw mening onvoldoende reageert, neemt u contact op met de gemeente.

U toont aan al actie heeft ondernomen richting de verhuurder/eigenaar. Bijvoorbeeld met een kopie van de door u verzonden aangetekende brief aan de verhuurder/eigenaar.

Let op: anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

U meldt dit bij de gemeente met het verzoek om deze persoon een aanschrijving te sturen. Dit noemen wij een verzoek tot handhaving.

Wanneer u alleen een melding wilt doen van illegaal gebruik of illegaal bouwen, dan doet u dat op de pagina illegaal bouwen.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: