Welstand en monumentencommissie

Welstandseisen zijn eisen aan het uiterlijk van bouwwerken, waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd. De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en toekomstige bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. De welstandscommissie ziet toe op het behouden van deze kwaliteit. Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dat geldt voor alle plannen die in een welstandsgebied liggen. Op de digitale welstandskaart ziet u welke regels geldig zijn in verschillende gebieden. U leest daar ook meer informatie over de criteria, het beleid en de commissie.

Wilt u beeldkwaliteitsplannen en welstandscriteria bekijken van vastgestelde plannen, kijk dan op ruimtelijkeplannen.nl. Staat het plan er niet bij? Neem dan contact op met de vakgroep Ruimte via telefoonnummer 14 072.

De welstandscommissie vergadert elke 14 dagen.

Agenda 16 september 2021

Nummer

Adres

Omschrijving

20211486

Achter De Vest 1 Alkmaar

het veranderen van een kantoor naar horeca en 29 appartementen 3

20213510

Kanaalkade 41-43 Alkmaar

het renoveren van 2 woningen (w1)

20213635

kadastrale sectie f, nr. 8858, Toermalijnstraat 3 Alkmaar

het bouwen van 3 bedrijfsunits en het realiseren van 2 nieuwe inritten (w2)

20211360

Ritsevoort 25 Alkmaar

het aanpassen van de gevels, het veranderen van het gebouw, realiseren van appartementen en plaatsen (vluchttrappen) (mon.) (w1)

20213712

Achterweg 17 Alkmaar

het uitbreiden van de woning (w1)

20211943

kadastrale sectie f, kadastraal perceelnummer 9471 (Diamantweg Alkmaar)

het realiseren van een investa expertise centrum (w3)

20213602

Laat 70 en 72 Alkmaar

het verbouwen van een winkel tot woning, het splitsen van een appartement naar 2 woningen en het plaatsen van 2 dakramen en 2 dakkapellen (w2)

20213497

de etalage kavel d, Parelweg Alkmaar

het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoren en magazijnen (w2)

20214151

Prof.Van Der Waalsstraat 6 A 2 Alkmaar

Het realiseren van drie bedrijfsverzamelgebouwen (het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning) (w2)