Welstand en monumentencommissie

Welstandseisen zijn eisen aan het uiterlijk van bouwwerken, waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd. De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en toekomstige bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. De welstandscommissie ziet toe op het behouden van deze kwaliteit. Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dat geldt voor alle plannen die in een welstandsgebied liggen. Op de digitale welstandskaart ziet u welke regels geldig zijn in verschillende gebieden. U leest daar ook meer informatie over de criteria, het beleid en de commissie.

Wilt u beeldkwaliteitsplannen en welstandscriteria bekijken van vastgestelde plannen, kijk dan op ruimtelijkeplannen.nl. Staat het plan er niet bij? Neem dan contact op met de vakgroep Ruimte via telefoonnummer 14 072.

De welstandscommissie vergadert elke 14 dagen.

Agenda 15 oktober 2020

Code voor de gemeente

Adres

Beschrijving

0000108832/20203742

Nassaulaan 39 Alkmaar

het plaatsen van een bijgebouw

0000106610/20203633

Prof.Van Der Waalsstraat 1 Alkmaar

het bouwen van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw

0000104951/20203492

Emmastraat 79 Alkmaar

het bouwen van een schuur in de tuin van een monumentaal pand

0000109879/20203836

De Volger 36 De Rijp

het uitbreiden van een bestaand pand

000087894/20202931

kadastrale sectie i, perceelnummer 6711, Sperwerstraat Alkmaar

het oprichten van 64 appartementen

000081359/20202847

Luttik Oudorp 101 Alkmaar

het plaatsen van zonnepanelen op achtervlak dak (oost- en westkant)

000065372/20202452

woonblokken gelegen tussen Waalstraat 177-417 Waalstraat 177 A Alkmaar

het plaatsen van 3 buitenbergingen op de binnenterreinen

0000110170/20203859

Keetgracht 2 Alkmaar

het intern verbouwen van een pand op 1e en 2e verdieping en het plaatsen van een dakkapel

0000110097/20203854

kadastraal perceelnummer 1928 en 1984, sectie d, de Hoef Alkmaar

het oprichten van een tweelaagsgebouw met 3e basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een gymzaal

000042191/20202094

Jupiterstraat 10 Oudorp

het slopen en nieuwbouwen van het revalidatiecentrum

000037141/20201840

kadastrale gemeente schermer, sectie w, perceelnummer 338 (eiland in het Arismeer) Driehuizen

het vernieuwen van een bestaande recreatiebebouwing (op basis van het overgangsrecht)