Vernieuwing stationsgebied Alkmaar-Noord

Het gebied rond station Alkmaar Noord biedt volop kansen. Door zijn goede bereikbaarheid, de al aanwezige kantoren en voorzieningen en nog beschikbare ruimte. In de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 wordt daarom ingezet op het stedelijker vormgeven van het stationsgebied door het toevoegen van woningbouw en stedelijke functies.

Om de kansen zo goed mogelijk te benutten en de juiste stedenbouwkundige keuzes te maken heeft de gemeenteraad op 16 december 2021 het Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar Noord vastgesteld. Het Ontwikkelbeeld is een visie op het stationsgebied en nog geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Alleen voor de PostNL-kavel bestaat al een verder uitgewerkt plan en is een bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast is voor de locatie tussen het Van der Meijcollege en de rotonde Zeswielen, die is bedoeld voor de vestiging van de Europese school, een bestemmingsplan in voorbereiding.

Bekijk ook meer informatie op Alkmaarskanaal.nl.

Raadsvoorstel vaststellen ontwikkelbeeld station Alkmaar-Noord

Stations spelen als OV-knooppunten een steeds belangrijkere rol voor wonen, werken en voorzieningen in de stad. OV-knooppunten zijn de entrees van binnensteden en omliggende wijken of toegangspoorten naar natuur- of recreatiegebieden. Lees meer over OV-knooppunten op de website van provincie Noord-Holland.

Het station is klaar gemaakt voor de toekomst met veel nieuwe beschikbare faciliteiten. De toegankelijkheid is verbeterd door drempelvrij ontwerp en nieuwe liften. Daarnaast zijn er nieuwe afgesloten wachtruimtes, bredere perrons met perronkappen, en nieuw stationsmeubilair.

De tweede ontwikkeling in het gebied is het huidige PostNL-distributiecentrum dat plaats maakt voor MicroCity The Future. Met de herontwikkeling van Station Alkmaar-Noord en PostNL ontstaan er kansen om de zuidzijde van het station te transformeren tot een woon-, werk- en leefomgeving van hoge kwaliteit. Bekijk meer informatie.

Er is een derde ontwikkeling in het gebied. De Europese School die momenteel in Bergen is gevestigd, verhuist naar een nieuwe locatie aan de Hertog Aalbrechtweg tegenover het NS-station. Deze locatie beschikt over veel voorzieningen, en ruimte voor het bouwen van een grote sporthal. Bekijk meer informatie.