Woning vormen, vergunning

Als u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in meerdere zelfstandige woonruimtes, dan vraagt u een woningvormingsvergunning aan.

Is het omzetten van een woonruimte naar meerdere zelfstandige woonruimtes in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

U heeft een vergunning voor woningvorming nodig wanneer u woonruimte wilt omzetten naar meerdere zelfstandige woonruimtes. Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een omzettingsvergunning aanvragen.

 

 

U vult het aanvraagformulier vergunning woningvorming in.

 

 

We nemen binnen 8 weken een beslissing. Soms hebben we meer tijd nodig. Omdat er bijvoorbeeld samenloop is met een aanvraag omgevingsvergunning.

€ 990,10

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: