Woning zoeken, urgentieverklaring

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in specifieke noodgevallen. Het geven van urgentie heeft invloed op de wachttijd van andere woningzoekenden, vandaar dat er strenge regels zijn. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties krijgen mensen voorrang in de regio Alkmaar. De regio Alkmaar bestaat uit de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Als u denkt dat uw situatie voldoet aan de gestelde eisen, bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 14 072.  Uw gegevens worden dan genoteerd en u wordt op werkdagen binnen 24 uur op teruggebeld. (Houd uw inschrijfnummer van de SVNK bij de hand)

Op internet zijn er partijen die geld vragen om voor jou urgentie aan te vragen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of de gemeenten. Deze aanvragen worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentie aanvragen. 

 • Verblijf in tijdelijke opvang
  U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in uw relatie en/of omdat er sprake is van geweld. Ook woont u in een tijdelijke opvang en u wilt weer zelfstandig wonen.
 • Mantelzorg
  U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen.
 • Medische en/of sociale indicatie
  U heeft medische en/of sociale problemen waarvoor verhuizing naar een andere woning nodig is.
 • Lichamelijke en psychische problemen door woonsituatie
  Uw woonsituatie is zo verstoord dat er zwaar geestelijke, emotionele en/of lichamelijke belasting is. Let op: U heeft een schriftelijke verklaring van uw zorgprofessional nodig.
 • Onbewoonbare woning
  U kan de woning niet meer gebruiken omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.
 • Calamiteit
  Uw woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling is getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
 • Het verzamelinkomen (het belastbaar jaarinkomen) van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 44.655 en bij voorkeur onder de € 40.024 per jaar.
 • Voor mensen met een medische indicatie geldt geen inkomensgrens.
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
 • Het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen.

De gemeente kan om bewijsstukken vragen.

 • Dakloosheid;
 • Een inwoonsituatie;
 • Te kleine of slechte woonruimte;
 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
 • Gezinsuitbreiding of gezinshereniging;
 • Burenruzie of overlast;
 • Financiële problematiek;
 • Teruggekeerd vanuit buitenland.

Na ontvangst van alle noodzakelijke bewijsstukken en het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordeelt de medewerker urgentie uw urgentieaanvraag. Soms is het nodig om aanvullend medisch onderzoek uit te voeren. Ook kan er gevraagd worden om uw situatie toe te lichten in een gesprek. Op basis van alle gegevens wordt er een beslissing genomen op uw aanvraag.

Als uw verzoek tot woonurgentie wordt toegekend, krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Een urgentieverklaring is 6 maanden geldig en alleen geldig voor appartementen. De eerste 3 maanden reageert u zelf op de aangeboden woningen op de website van SVNK. Als u dan nog geen woonruimte heeft gevonden, bemiddelt de gemeente voor u. Dit kan een woning zijn in de eigen gemeente of in één van de andere gemeenten in de regio Alkmaar. U mag deze aanbieding niet weigeren.

 

Als u niet in aanmerking komt voor een urgentie, gebruik dan deze tips voor het zoeken naar een woning:

 • Inschrijven als woningzoekende bij de sociale verhuurders in de regio Alkmaar en regelmatig reageren op de woningadvertenties op svnk.nl of bij de woningcorporaties, waar u het aanbod gelijk ziet en direct kunt reageren;
 • U kunt zich ook inschrijven bij (particuliere) verhuurders;
 • Woningruil;
 • Inwoning bij familie, vrienden of kennissen of kamer huren;
 • Tijdelijke woonruimte: tijdelijke verhuur, anti-kraak, of pensionopvang (bijvoorbeeld dnoDoen of denieuwewoonweg.nl);
 • In een andere regio op zoek gaan naar woonruimte;
 • Meedoen aan de verloting van woning via SVNK.