Woningbouw Sperwerstraat, Alkmaar

In september 2020 is de bouw van 64 sociale huurwoningen (appartementen) van Woonwaard gestart. De bouw zal eind 2021 klaar zijn. De woningen worden 3 maanden voordat de bouw klaar is te huur aangeboden via SVNK.

Er worden ook 14 eengezinswoningen gebouwd in de vrije sector. Dat worden koopwoningen. De prijzen zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat deze 14 koopwoningen en de 64 sociale huurwoningen ongeveer gelijk klaar zijn. Daarna wordt de openbare ruimte definitief ingericht.