Woningbouwloket (woning bouwen)

Heeft u plannen om woningen te bouwen en wilt u weten of uw plan kan en onder welke voorwaarden?

Het woningbouwloket:

 • Zorgt met een quick scan voor een eerste haalbaarheidsonderzoek op uw plan
 • Geeft advies over de procedures om uw woningbouwinitiatief mogelijk te maken

In de volgende gevallen kunt u uw initiatief laten toetsen bij het Woningbouwloket:

 • Als u tijdelijk woningen wilt realiseren; tijdelijke afwijkingen
 • Als u meer dan 11 woningen wilt bouwen daar waar het nu niet is toegestaan (buitenplanse afwijking)
 • Als u meer dan 11 woningen wilt realiseren in een bestaand gebouw waar het nu niet is toegestaan (binnen- of buitenplanse afwijking)

Met een quick scan wordt onder andere gekeken naar de stedenbouwkundige uitgangspunten, inpasbaarheid in de omgeving, parkeren en verkeersveiligheid en geluid van bijvoorbeeld omliggende wegen of het spoor.

 • Bouwtekeningen (eventueel in schetsvorm)
 • Een omschrijving van uw plannen met daarin opgenomen:
  • Exact adres
  • Het aantal te realiseren woningen met oppervlaktes
  • Hoe u het parkeren wilt oplossen
  • Toestemming eigenaar

Afhankelijk van uw voornemen duurt een quickscan 2 tot 6 weken.

Heeft u al een uitgewerkt bouwplan, wilt u uw plan voorleggen aan de monumenten- en welstandscommissie of wilt u minder dan 3 woningen realiseren? Dan kunt u een principeverzoek indienen via het omgevingsloket.nl.

Mail dan naar woningbouw@alkmaar.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Mareike Krohman 06 48 52 99 66.